Kom i gang med slektsgransking III

Vi har i to innlegg nå skrevet om Andreas Karlstad. Men i de kildene vi har funnet så langt, bor han på Ekern søndre, men han kaller seg Karlstad i mange av kildene. La oss se litt på folketellingen 1891 for å se om vi kommer litt nærmere opphavet til Andreas Karlstad.

Folketelling 1891
En sjekk på www.digitalarkivet.no viser at det ikke finnes søkbare databaser for Oppland for denne folketellingen. Derfor må vi bla oss manuelt gjennom folketellingen, for å finne de vi leter etter, og det kan være en krevende jobb, da denne tellingen har personsedler med informasjon om den enkelte – ett ark per person. Vi gikk inn på den skannede folketellingen for 1891 fra www.digitalarkivet.no, og valgte Østlandet, Oppland og Biri. Ved å trykke Bla, kom vi til den ønskede tellingen. Denne folketellingen består av Hovedlister, Huslister og Personlister, som må søkes opp i denne rekkefølgen. Derfor kan det være greit å kartlegge hvor personen du leter etter befant seg rett før og etter datoen for folketellingen – 31.12.1890. Fra forrige innlegg vet vi at ved vielsen 24.11.1891 var Andreas Andersen (født 1858) husmann på Kjenseteie, og Dorthea Josefine Dagfinsdatter (født 1866) var født på Taraldsrud. Folketellingen 1900 viser at de har en datter, Matea født i 1892.

Skjermbilde 2015-11-14 kl. 22.18.24

 

Matea er født 1. juni 1892 på Taraldsrud av skomaker og inderst Andreas Andersen Hagen og hustru Dorthea Josefine Dagfinsdatter. Faddere er Marie Johannesdatter Karlstad, Petronelle Dagfinnsdatter Taraldsrud, gårdbruker Julius Andersen Karlstad, Oluf Dagfindsen Taraldsrud og Johannes Dagfindsen Taraldsrud. Legg merke til at Julius Andersen Karlstad er fadder her. Det kan være et slektsskap mellom ham og faren til dåpsbarnet.

Men hvor er Hagen? Folketellingen kan brukes til å finne slike plasser, og det finnes faktisk en plass som heter Kjendsethhagen i Biri ved folketellingen 1900. Dette kan være opprinnelsen til Hagen i 1892. Det er viktig å bruke kart og andre hjelpemidler for å få en viss forståelse av beliggenhet. Bruk gjerne http://kart.finn.no, og søk opp disse stedene. Ekern søndre (samme gårdsnavn finnes i Snertingdal) hører til Biristrand, mens Kjenset og Taraldsrud ligger i Biri Øverbygd. Tellingskrets 2 er Søndre Stranden, og Ekern søndre er en del av denne kretsen. Vi kjenner igjen navnet Pernille Iversdatter fra tidligere folketelling. Hun er registrert under husliste 15, mens Ekern søndre har husliste 14. Vi går tilbake til Innholdslista og velger Huslister i tellingskrets 2. Husliste nummer 15 inneholder kun navnet Pernille Iversdatter, og husliste 14 er registrert på Iver Halvorsen. Dette ser ikke ut il å være rett, men navnene kan allikevel skjule seg i husholdet. Men la oss se litt på Biri Øverbygd, tellingskrets 5. Huslistene 26-31, samt 33 er registrert på Taraldsrud. Husliste 41 og 42 er registrert på henholdsvis Julius Karlstad og Ingeborg Karlstad.

I husholdet hos Julius Karlstad bor det 2 menn og 3 kvinner. Julius Andersen Karlstad er gårdbruker og skomaker for egen regning, født 1865, og bor i Biri Øverbygd. Andreas Andersen Karlstad har oppgitt å være født rundt 1858, og jobber også som skomaker. Kan disse to være brødre? Men nærmere undersøkelser viser at Andreas Andersen ikke bor på gården. Men Dorte var fra Taraldsrud, så la oss se litt nærmere på Taraldsrudgårdene i folketellingen 1891. Dorte heter Dagfinnsdatter i de fleste kilder. Det må bety at hun har en far som heter Dagfinn, og det viser seg at under tellingskrets 5 Øverbyga, er det registrert en Dagfin Taraldsrud på husliste 31, gårdsnummer 51-2. Personseddel nummer 5 er Dorthea Dagfinsdtr, født 1866, og holder på med ”hustel og kreaturstel”. Det er også vel verd å merke seg at hun er midlertidig bosatt i Søndre Aurdal. Etter å ha lett manuelt etter Andreas Andersen, fant vi en ved dette navnet under husliste 29, personseddel nummer 4. Men denne personen oppgir å være født i Ringsaker i 1863, ugift og hustømmermann – ikke skomaker. Andreas Andersen har imidlertid sagt at han er født i Biri i 1858 i alle andre kilder. Et oppslag i folketellingen 1900 oppklarer imidlertid denne saken. På Ekern midtre befinner det seg en hustømmermann ved navn Andreas Andersdatter Ekern, født 1863 i Ringsaker. Samtidig er Anders Andersen Karlstad nevnt på Ekern søndre, født 1858 i Biri, og gårdbruker.

Skjermbilde 2015-11-15 kl. 07.33.27

 

Kilde: www.digitalarkivet.no

Det er ikke alltid vi finner det vi leter etter med en gang, og her må man kanskje bla seg gjennom folketellingen 1891 for et større område for å finne rett person. En løsning kan være å se nærmere på hvor de andre barna er født, og når han tok over gården Ekern søndre på Biristrand.

Kom i gang med slektsgransking II

Vi fortsetter i dette innlegget jakten på Andreas og Oluf Karlstad. Men la oss ta et steg tilbake og kvalitetssikre noen av opplysningene fra forrige innlegg. Vi fant begge to i gravminner for Biri, og i folketellingen 1910. Men kan det være flere opplysninger å hente ut av disse to kildene for å sikre at dette er rett familie?

Sammenlign gravminnet med folketellingen 1910
La oss gå tilbake til Gravminner hos DIS-Norge, og søke opp igjen graven, men ikke ved å søke etter navn. I stedet skal vi finne den ved hjelp av disse tre kategoriene.

Skjermbilde 2015-11-08 kl. 11.37.02 kopi

 

F står for Felt, R står for Rad, og Gnr står for Gravnummer. Gå til Gravminner hos DIS-Norge, og velg Finn gravplass, Oppland fylke, Gjøvik kommune, og Biri gravplass. Deretter velger du Felt og Begynner med i menyen. Skriv inn 01. Så velger du Rad, og skriver inn 08 på samme måte, og søk så opp gravnummer på samme måte. Men dette i dette tilfellet stemmer ikke dette helt. Det viser seg at to kvinner er lagt i grav nummer 005, mens mennene ligger i grav nummer 004 – det er to gravplasser på samme gravminner.

Skjermbilde 2015-11-11 kl. 12.58.32

Men denne Dorthea Karlstad har samme fornavn som Dorthea Dagfinsen fra folketellingen 1910, og er mest sannsynlig identisk med henne. Liv Aslaug Karlstad kan være kone til Oluf Karlstad.

Oppslag i kirkeboka
Oluf ble født 28.10.1906 på Biri, skal vi tro folketellingen 1910, så la oss slå opp i denne og se hva den kan fortelle oss om Oluf. Biri klokkerbok 1892-1909 ser ut til å være den mest aktuelle protokollen å lete i, og vi klikker oss inn på året etter – 1907, og blar oss bakover i tid, da han er født sent på året.

Skjermbilde 2015-11-11 kl. 13.06.35

Her er Oluf innført som nummer 35 for dette året. Han ble født 28.10.06, slik som folketellingen 1910 opplyste, og han ble døpt 2.12.1906. Foreldrene er Gaardm. (gaardmann) Andreas Andersen Karlstad (f. 1858) og h. (hustru) Dortea Josefine Dagfinsdatter (f. 1866), bosatt på Ekern søndre.

I denne innførselen samles opplysningene fra de andre kildene – han er født på den oppgitte datoen i folketellingen, navnet Karlstad er føyd til som etternavn på far, og det legges til et fornavn på mor – Josefine. Fødselsårene stemmer overens med folketellingen 1910, og bostedet er det samme – Ekern søndre. Så alle bevis fra andre kilder samles i denne innførselen.

Men Oluf ble innført som «Andreassen». Dette skyldes at de har holdt på en gammel navnetradisjon, der farens fornavn ble tilføyd en endelse som viser til at han er hans søn – sen, son eller søn. Det samme var tilfelle med kvinner, men da ble det føyd til datter etter farens fornavn. I folketellingen 1910 bor føderådskone Tonetta Olsdatter på gården, og hun er den eneste som bruker navnet på den gamle måten. Oluf har med rette fått navnet Andreasen, mens søstrene hans har det samme navnet, og ikke med endelsen datter. Derfor er det i dette tilfellet brukt mer som et etternavn enn et patronym, som dette kalles på fagspråket. Men Andreas selv bruker Andersen, og det kan være at dette faktisk er hans fars navn. Ettersom Andreas og Dorteas eldste barn, Matea, er født allerede i 1892, kan vi forsøke å finne vielsen deres. Men først, la oss ta en titt på folketellingen 1900.

Folketellingen 1900

Skjermbilde 2015-11-11 kl. 13.23.35

Ved folketellingen 1900 for Biri finner vi familie samlet, men nå er Dagny det minste barnet. Hun er født så tett innpå folketellingen 1900, at det er også oppgitt fødselsdato for henne. Agnes og Oluf er født etter denne folketellingen, som viser befolkningen i Norge per 3. desember 1900. Men her er navn innført mer i retning av de gamle navnetradisjonene – her er alle kvinner innført som døtre – forkortet til d. Menn er forkortet med s. (sen/son/søn) etter farens fornavn.

Vielsen
Det ble gjerne holdt bryllup der bruden var født, men i dette tilfellet oppgis det at Dorthea er født i Biri, så bryllupet er mest sannsynlig holdt der. I Biri kirkebok 1887-1900 finnes vielsen for disse to.

Skjermbilde 2015-11-11 kl. 13.33.50

De er viet 24.11.1891, og det er begges første ekteskap. Andreas Andersen er husmann på Kjenseteie, og ble født der i 1858. Dorthea Josefine Dagfinsdatter ble født på Taraldsrud i 1866. Men legg merke til at de er innført som nummer null.

Skjermbilde 2015-11-11 kl. 13.34.04

Vanligvis vil en slik nummerering indikere at de er utmeldt av Statskirken. Men under anmerkninger står det en notis om at de er viet i Lillehammer, og antagelig er dette årsaken. Fedrene deres het Anders Andersen og Dagfin Johannesen. Forlovere var Julius Andersen og Olaf Dagfindsen av Vardal. Det er også løst kongelig bevilling i dette tilfellet, men de er ikke i slekt, så det er ikke årsaken. Ingen av dem har vært gift før, så det skulle heller ikke utløse en slik søknad. Det kan være at årsaken er at de ønsker å gifte seg i et annet sokn enn det de tilhørte. Et oppslag i kirkeboka for Lillehammer viser imidlertid at de er innført med nummer der (14), og at det er gitt tillatelse fra presten i Biri av 21.11.91. Derfor ser det ut til at det er vielse i et annet sokn som har ført til innførsel som null. Her finner vi en ny opplysning om brudgommen – han er skomaker!

Kom i gang med slektsgransking

Jeg har den siste tida hjulpet noen med å begynne med slektsgransking, og det har gitt meg en liten aha-opplevelse om hvor vanskelig det kan være å forstå prinsippene i starten. Slektsgransking er et logisk puslespill, og brikkene må passe sammen – de skal ikke presses på plass, eller skjæres til med kniv. Men det er feil og mangler i kildene, og da må de andre kildene være så overbevisende at vi kan si at dette er rett person.

Alle oppfordringer om å begynne med slektsgransking er å starte med det du har hjemme. Ja, samle sammen det du finner, og skriv det ned i et slektsprogram, en tidslinje eller et Word-dokument. Det viktigste er at det er oversiktlig for din egen del. Sorter materialet, og finn ut hvem er hvem, og hvem som er i slekt med hverandre. Ta så for deg en og en person, og finn så mye som mulig om vedkommende. Men hvor skal du lete? Les lærebøker om slektsgransking (På sporet av familien av undertegnede er en mulighet), og prøv å finn ut hva som finnes av kilder for perioden, hvor de befinner seg (på Internett, arkiv osv.), og les om området du skal lete etter slekt. Et enkelt Google-søk kan sette deg på sporet av tidligere kommunegrenser. Skriv gjerne en logg over hva du har gjort – hvem, hva og hvor du har søkt etter opplysninger.

La oss se på Andreas og Oluf Karlstad sin grav i Biri, og bruke den som utgangspunkt for litt videre søking.

Biri
Vi skal til Biri, og la oss se hva Lokalhistorisk Wiki sier om stedet:

Biri er ei bygd og tettsted i Gjøvik kommune. Bygda var fram til 1964 sjølstendig kommune. Ved sammenslåingstidspunktet hadde bygda 3274 innbyggere. Før 1910 hørte også Snertingdal til Biri kommune. Biri har en relativt sentral beliggenhet, midt mellom de de tre mjøsbyene Gjøvik, Hamar og Lillehammer. E6 går også gjennom bygda, etter at Mjøsbrua åpna i 1985. Biri har dessuten travbane og landets største skifabrikk, Madshus. På tross av dette har bygda svak befolkningsutvikling. En person fra Biri kalles en biring.

Det kan være nyttig å se litt på kirkegrensene også, og siden Historikk for prestegjeld og sokn kan gi flere svar om grensene. Velg Oppland fylke, og bla til du finner Biri, eller gjør et internt søk på sida ved hjelp av Ctrl+F (Cmd+F for Mac-brukere). Der står følgende:

48 Biri
Ved kgl. res. 6.1.1821 ble distriktet Redalen overført fra Ringsaker prestegjeld til Biri prestegjeld. Res.en (resjolusjonen, red.anm.) er meddelt stiftsdireksjonen og Kristians og Hedemarkens amter 25.1.1821. Ved skrivelse 18.3.1942 med virkning fra 1.7.1942 ble gnr. 95, bnr. 6 i Biri overført fra Snertingdal kommune til Vardal kommune. Ved forordning 2.6.1942 ble deler av gnr. 90 bnr.1, gnr. 92 bnr. 1 og 3 i Biri overført fra Biri kommune til Vardal kommune. Inndeling pr. 1.1. 1992: Biri og Snertingdal (Segård) med Nykirke kapell. Ved prestegårdsbrann i 1890 ble kirkebøkene for 1789-1814 og 1854-1877 samt en del av embetsarkivet ødelagt.

Her er det mye å forholde seg til – deler av Redalen har tilhørt Ringsaker inntil 1821, deler av Biri er overført til Vardal i 1942, og to kirkebøker har gått tapt i en prestegårdsbrann.

Gravminnet
Gravminnet kan være et greit utgangspunkt for videre leting, dersom dette fortsatt eksisterer. Noen er gravlagt i anonyme graver, og mange graver er slettet etter 20 år festetid. Men DIS-Norge, samt en del andre nettsteder har laget oversikter over gravminner. Slik ser registreringen hos Gravminner i DIS-Norge ut for disse to med etternavn Karlstad. Skjermbilde 2015-11-08 kl. 11.37.02

Kilde: http://www.disnorge.no/gravminner/vis.php?mode=pe&id=1242

Det finnes ikke bilde av gravsteinen, men disse to er registrert etter hverandre (ID-nummer), og de har samme feltnummer (F), rad (R) og gravnummer (Gnr) – de ligger med andre ord i samme grav. Da kan de være i slekt. En god leveregel er å ikke si at det er slik og slik, før bevisene ligger på bordet.

Videre søk
Hvor kan vi finne flere opplysninger om Oluf og Andreas? En liste over lett tilgjengelige kilder kan se slik ut:

  • Folketelling 1910
  • Kirkeboka – fødsel 1906
  • Folketelling 1900

Men hva kan du finne av opplysninger bare ved hjelp av tre kilder? Faktisk en hel del dersom man leser det som står i kildene nøye. La oss se på folketellingen 1910 her, og så komme tilbake med et blogginnlegg om de to andre kildene senere. Folketellingen 1910 Denne folketellingen skulle vise landets befolkning den 1. desember 1910. Norge har flere sperrefrister (klausuler) på kilder, og for folketellinger er disse 100 år. Den neste folketellingen ble tatt opp i 1920, så vi må fortsatt vente vel fem år på at den skal bli tilgjengelig. Du vil snart se at du får treff både på Oluf Karlstad og Andreas Karlstad i 1910, men ingen av dem er fra Biri. De kan selvfølgelig ha flyttet til Biri på et senere tidspunkt i livet, men det kan også være at de bruker et annet navn. Det er ikke oppgitt fødselsdato for Andreas, men Oluf var i følge gravsteinen født 28. oktober 1906. Og ved kun å taste inn disse to opplysningene i søkemotoren for folketellingen 1910, får du treff på en Oluf Andreasen i Biri.

Skjermbilde 2015-11-08 kl. 12.16.43

På Sør-Ekern øvre, Biristrand, bor Andreas Andersen, født 12.05.1858 sammen med kona Dortea og flere barn – blant annet sønnen Oluf, født 28.10.1906. Kilde: http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01036438000478

Om søketeknikker i Digitalarkivet – se www.genit.no, Finn din slekt og les under menyen Digitalarkivet. Der finnes det flere oversikter over hvordan du kan søke i Digitalarkivet. Vi fortsetter med dette problemet i et senere blogginnlegg.

Hvordan skrive biografi om det alminnelige?

kathe-alltid-vart-i-norgeDet florerer av blogger og hjemmesider med mer eller mindre gode råd om hvordan skrive en biografi. Det listes opp 10 spørsmål, 20 spørsmål og helt opp i 50 spørsmål som skal besvares. Kanskje får du svar på noen av dem, andre vil du få et vagt svar på, og noen er umulige å besvare. Alt avhenger av epoke, samfunnstilknytning, hva som er bevart, og hva du finner av det bevarte materialet.

Det å skrive er et håndverk, og for å bli en god håndverker, må man ha kunnskap om faget, øve seg på faget, og ha gode veiledere. Mesteren skal veilede lærlingen. Og ofte sies det at dersom du har talent for noe, og lykkes, så er 90 prosent av det hardt arbeid.

Under mitt masterstudie i Faglitterær skriving, lærte vi om denne lille boken Kathe, alltid vært i Norge (2007), som viser hvordan du kan hente mye ut av lite. Espen Søbye har ikke mange kildene å forholde seg til om denne 15-åringe jødiske jenta Kathe Lasnik, som ender sine dager i Auschwitz-Birkenau under andre verdenskrig. Men han baserer boken på generell historie, lokalhistorie og det han finner av konkrete hendelser i kildene. Søbye griper de mulighetene han får til å fortelle historien om Kathe. Folketellingene er gjerne den spede begynnelsen, og der startet også Søbye. Der kan du finne familierelasjoner, yrker, alder, statsborgerskap og adresse. Og så følges folketellingen opp av andre kilder, avhengig av hvor og når du leter etter slekt. Særlig kan det være vanskelig å finne dokumentasjon på tidlig barndom og ungdom. Men det er nettopp her Søbye befinner seg – 15 år da hun dør! Denne boken kan vi slektsgranskere lære mye av.

Bildet er hentet fra www.adlibris.com.