b5NorSlekt er en app som er beregnet på slektsgranskere som skal jobbe i felten. Appen inneholder faktaark for noen norske kilder, i tillegg til notat-, bilde- og kartfunksjon.

NorSlekt har lenker til en del sider der du kan finne opplysninger, enten i form av originale kilder, kilder i avskrift som er søkbare, eller støtteinformasjon for kilden, i tillegg til notat-, bilde- og kartfunksjon.

 

NorSlekt versjon 1.0.2

Denne versjonen av appen inneholder faktaark for en del av de viktigste kildene i norsk slektsgransking. Appen har lenker til en del sider der du kan finne opplysninger, enten i form av originale kilder, kilder i avskrift som er søkbare, eller støtteinformasjon for kilden. Den har også notat-, bilde- og kartfunksjon som tidligere. Alle kildene i denne appen er hentet fra Liv Marit Haakenstads to bøker – «Slektsgranskerens guide til utvandringen 1825-1930» (Orion 2008) og «Slektsgransking. Steg for steg med praktiske eksempler» (Aschehoug 2010).

 

NorSlekt versjon 1.0.1

NorSlekt versjon 1.0.1 er nå publisert. Denne inneholder en oppdatering i bildefunksjonen. Bilder som legges ved notatene lagres også i bildearkivet. Oppdater appen, slik at du beholder bildene dine om appen slettes!

 

Om appen

NorSlekt er en app som er beregnet på slektsgranskere som skal jobbe i felten. Den har notat-, bilde- og kartfunksjon.
 Appen innehar en notatfunksjon som gjør det enkelt å lagre opplysninger i forbindelse med slektsgranskning. Notatene opprettes enten med stedsfunksjonen på eller av. Står stedsfunksjonen på ved opprettelse av notatet, merkes det med dine koordinater når det lagres, og kan i ettertid vises i appens kartside. Du kan også ta et bilde som legges til notatet. 
En innebygd GPS-funksjon vil også vise deg hvor du befinner deg akkurat nå. Du kan veksle mellom tre kart ved å klikke knappen Karttype øverst til høyre – Standard, Satelitt og Hybrid. Ved å legge til et notat under Mine Notater, legges GPS-koordinatene til det stedet du befinner deg på til notatet. Du kan endre eller slette et notat. Når du endrer et notat i ettertid, endres ikke de opprinnelige koordinatene, kun teksten i notatet. Husk at GPS-en kan ha en feilmargin når det gjelder koordinater.
 Du kan senere sende notatet som e-post. Klikk Send (e-postefunksjonen) for å sende e-posten. Bildet lastes da inn som en del av e-posten. Dette kan ta litt tid.
 Åpner du Kart-funksjonen i appen, vil du se på kartet hvor du har vært når du har lagt til notater ved hjelp av kartnåler. Notatene kan åpnes ved å klikke på nålen, og deretter på den blå pila som dukker opp i etiketten for notatet. Du kan bruke Notat-funksjonen uavhengig av Kart-funksjonen.
 Kodene til appen er laget av Bill Ray (http://ronsit.blogspot.co.uk/) og Norapp (www.norapp.no), for oss. Ikoner ved The Working Group (www.theworkinggroup.ca) og Liv Marit Haakenstad. Ferdigstilling av app ved Liv Marit Haakenstad. Alle rettigheter til innhold og app tilhører Liv Marit Haakenstad, www.genit.no.

 

Om prosjektet

Denne appen er en del av prosjektet «Norwegian Ancestry», en bok om norsk slektsgransking på engelsk. Kjøp av denne appen bidrar til at arbeidet med å oversette boka fra norsk til engelsk kan fortsette.
Prosjektets hjemmeside finner du på www.norwegianancestry.com. Ønsker du å støtte oss ytterligere kan du donere fra hjemmesiden.

 

Kjøp av app

Du kan kjøpe appen i iTunes appstore.

 

Ofte Stilte Spørsmål/Tips

 • Sp.: Jeg har problemer med installasjon.
 • Sv.: Sjekk at batteriet har mer enn 50 prosent strøm.
 • Sp.: Jeg har problemer med å laste alle kartfunksjonene.
 • Sv.: Sjekk at batteriet har mer enn 50 prosent strøm.
 • Sp.: Jeg får ikke lastet kartet.
 • Sv.: Du må slå på Stedsfunksjonen for å laste inn kartet.

Denne appen kan bruke GPS i kombinasjon med googlekart. Appen vil be om tillatelse til å bruke GPS ved oppstart (stedstjenester). Ved oppstart er kartet sentrert på koordinatene 0.0/0.0 (et sted utenfor Afrikas kyst). Dersom den blå markøren ikke går til det stedet du befinner deg i øyeblikket, trykker du Lokalitetsknappen oppe i venstre hjørne, og den vil hjelpe deg til å finne din posisjonen.

 • Sp.: Jeg finner ikke bildet jeg akkurat tok i appen Bilder.
 • Sv.: Du har versjon 1.0 av appen. Oppdater til en nyere versjon, og problemet er  løst. Se også opplysninger om dette lengre ned på sida.
 • Dersom du har mer enn to notater på eksakt samme koordinater, er det bare de to siste som vil fungere.
 • Dersom du ønsker å finne igjen koordinatene dine i et annet kart, kan du f. eks. åpne appen Kart, og legge inn koordinatene etter hverandre slik: 60.79340 11.06693, og klikk Søk. Dette skal gi deg treff på adressen Brygga 31 i Hamar, Skiblandnerbrygga.
 • Jeg finner ingen funksjon for å legge inn en ny kartnål. Det er ikke mulig å legge inn egne kartnåler i kartet per i dag. Kartnåler opprettes kun i det du oppretter et notat med Stedstjenesten slått på.
 • Sp.: Hvordan legger jeg til et Notat?
 • Sv.: Gå til Mine Notater og klikk på pluss-tegnet i venstre hjørne. Husk å lagre  notatet før du går ut av funksjonen. Du vil nå se notatet i lista over Mine notater.
 • Sp.: Hvordan redigerer jeg et Notat?
 • Sv.: Gå til Mine Notater, og klikk på det aktuelle notatet. Klikk knappen Endre, og  legg til de forandringene du ønsker å foreta. Merk at GPS-koordinatene forblir de  originale. Disse kan ikke redigeres.
 • Sp.: Hvordan sletter jeg et Notat?
 • ​​​Sv.: Gå til Mine Notater, og klikk på det aktuelle notatet. Klikk knappen Slett, og  bekreft at du ønsker å slette notatet.
 • Notatet er et rent tekstfelt. Du kan klippe og lime tekst inn i noatatet, men ikke bilder. Dersom du ønsker å legge ved et bilde ved notatet, er dette mulig å gjøre det i det du sender notatet som e-post. Åpne Bilder, trykk på det ønskede bildet og velg Kopier. Deretter går du tilbake til NorSlekt, velger notatet du vil sende, limer bildet inn i e-posten, og sender notatet.
 • Alle lenker fra kildeinformasjonen åpner i Safari. Dersom en side ikke kommer opp, sjekk om andre lenker virker. Det kan være nedetid på den hjemmesida du besøker.
 • Du kan dele data med andre ved å sende dem en e-post rett fra appen.
 • Send dine data jevnlig til en e-postadresse som sikkerhetskopi.
 • Når appen slettes, forsvinner alle data.
 • Det kan påløpe ekstra kostnader ved bruk av GPS-funksjonen. Dersom du ikke har norsk mobilabonnement bør du vurdere å kjøpe et kontantkort (med nytt SIM-kort) fra f.eks Telenor (best dekning). I utlandet kan det lønne seg å skifte til et lokalt abonnement.

NorSlekt versjon 1-brukere

Dette er viktig informasjon til deg som har kjøpt versjon 1.0. Det kommer en oppdatering av denne snart, og vi anbefaler at du laster ned denne. Problemet i denne versjonen er at bildene ikke legger seg i albumet ditt på enheten din. Så slettes notatet eller appen, slettes bildet. Du kan gjøre følgende for å lagre bildet i din iPhone/iPod ouch/iPad:

 • Opprett en e-post fra appen.
 • Send e-posten til din egen e-postadresse.
 • Hent ned igjen e-posten på den iPhone/iPod ouch/iPad-en som du ønsker å lagre den på.
 • Åpne e-posten og klikk på bildet. Velg Arkiver bilde. Da finner du det igjen i appen Bilder.
 • Jeg vil også få rette en takk til Simen Øian Gjermundsen for god hjelp med en av prosessene!

This app is also available in English (NorAnc) – see www.norwegianancestry.com.