En slektsgranskers testament

Etter at en av mine beste venner døde for noen uker siden, begynte jeg å tenke over en del ting. Vi som slektsgranskere har mye informasjon i flere formater – digitalt og på papiret. Hva skal skje med dette materialet dersom du dør?

Det bør du fortelle familien din, men for at det ikke blir noen uklarheter om dette i ettertid, kan det være greit at også dette er skrevet ned. Det finnes en mal på Rootsweb sine sider for hvordan du kan skrive et slikt testamente (på engelsk). Her er det satt av rom for tre personer som kan være aktuelle for å ta ansvar for samlingen din, og sørge for at dine ønsker angående materialet blir overholdt.

Kanskje vil du at dette materialet skal beholdes i familien, eller det skal gis til en lokal eller sentral slektsforening? Men fortell i det minste familien hva du har, og hvor det ligger. Bilder og filer kan lagres digitalt i mapper, men husk å ha en sikkerhetskopi liggende utenfor husets fire vegger. Dersom bildene er sortert godt, vil det være enklere for de som skal rydde i boet å finne frem i dette. Og det er enkelt å dele med flere dersom det ligger digitalt tilgjengelig. Den som skal ta hånd om det digitale, bør ha nok datakunnskap til å ivareta dette. Du kan lage instrukser for hvordan dette skal behandles videre, hvem som skal gjøre det, og hvem som for eksempel skal ha bruksrett til materialet. Bøker kan være av verdi, og de bør takseres av noen som har kunnskap til denne typen bøker. Nettbutikker der de selger brukte bøker kan gi deg en ide om verdien. Antikvariat.net eller Amazon.com kan være nyttige sider.

Et annet tips, er at mange av oss har abonnementer på ulike steder. Noen av disse stedene fornyes abonnementet automatisk, og dersom familien ikke er klar over dette, kan det bli dyrt. Lag en oversikt over hva du har av abonnementer, med brukernavn og passord for disse, slik at familien eller den som har ansvaret for boet ditt kan komme inn og få stoppet disse abonnementene dersom du faller fra.

Oppdateringer på genit.no

Hjemmesiden genit.no har gjennomgått en del oppdateringer og endringer.

Eksempler på foredrag/kurs:

  • Hvordan starte med slektsgransking?
  • Slektsgransking for viderekommende
  • Hvordan finne en onkel i Amerika?
  • Fra sleksprogram til slektshistorie. Hvordan skrive en god slektshistorie?
  • Hvordan samle og organisere kildemateriale for slektsgransking?

Priser på slektsgransking og veiledning er også oppdatert.

På sporet av familien

Boken På sporet av familien beskriver de viktigste slektshistoriske kildene, og viser deg hvordan du kan søke etter din slekt ved hjelp av ulike kilder på Internett og i arkiver. Boken har blant annet et kapittel om metoder og teknikker som du kan bruke for å finne frem til din slekt. Den inneholder praktiske eksempler der slektsgåter er løst. DNA og slektsgransking er et tema i rivende utvikling, og boken har også et kapittel om dette.

På sporet av familien: Kilder og metoder i slektsgransking har også oppgaver med svar på hvordan du kan løse disse. Noen av oppgavene kan du bruke til å finne din egen slekt.

Les mer eller kjøp boken På sporet av familien!

Bøkene våre kan også kjøpes på www.haugenbok.no eller bestilles hos alle landets bokhandlere.

Slektsgranskerens guide til utvandringen 1825-1930

Det første skipet med norske utvandrere kastet loss fra Stavanger 5. juli 1825, med kurs for New York. Dette var starten på den organiserte utvandringen fra Norge. Denne boka gir et innblikk i hva som skjedde med dem som reiste – hele veien fra Norge til de kom fram til målet for reisen. Den belyser også gjennomutvandringen via et mellomland, et tema som ikke tidligere har vært omtalt i særlig grad. Boka gir praktisk veiledning for slektsgranskere som arbeider med utvandringen fra Norge. Den tar for seg kilder i Norge, England, USA og Canada og gir konkrete tips om hvordan vi kan gå fram for å finne utvandreren. Boka Slektsgranskerens guide til utvandringen 1825-1930 er rikt illustrert med historisk materiale, som bilder, kart og annonser.

Les mer eller kjøp boken Slektsgranskerens guide til utvandringen 1825-1930!

Bøkene våre kan også kjøpes på www.haugenbok.no eller bestilles hos alle landets bokhandlere.

Min slekt – skjemahefte

I dette heftet kan du fylle ut dine slektsopplysninger på fire forskjellige slektstavler. Selv om PC-en er et viktig redskap også i slektsgransking, så kan det av og til være godt å få noe ned på papiret. Det gir gjerne en litt bedre oversikt enn det du får på en skjerm. Skjemaene i heftet kan rives ut og settes i en ringperm.

Noen ringpermer har lommer på forsiden, baksiden og i ryggen, hvor du kan sette inn ark. Slik kan du lage en mer personlig perm, for eksempel med omslagsark av bilder eller annet som minner deg om slekta.

Les mer eller kjøp boken Min slekt – skjemahefte.

Bøkene våre kan også kjøpes på www.haugenbok.no eller bestilles hos alle landets bokhandlere.