Tekster

Jeg har tatt alle obligatoriske fag ved Master i faglitterær skriving ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, og jobber nå med masteroppgava, som er en del av en biografi. På studiet har vi gjennom tre semestre hatt skrivetrening, rettet hverandres tekster, og gitt tilbakemelding på tekster. Jeg har også lang fartstid som forfatter, og har blant annet gitt ut bøker på Aschehoug og Vigmostad & Bjørke.

Har du en tekst – liten eller stor, som trenger noen råd på veien, så kan jeg forsøke å hjelpe deg. Ofte kan det hjelpe å sende teksten til andre for å få en idé om veien videre. Enten det er en bok (f.eks. slektsbok), en artikkel eller en oppgave du strever med, ta kontakt, så finner vi frem til en avtale og en pris for arbeidet.