Tekstkonsulent

Jeg kan nå ta på meg oppdrag som tekstkonsulent. Har du en tekst – liten eller stor, som trenger noen råd på veien, så kan jeg forsøke å hjelpe deg. Ofte kan det hjelpe å sende teksten til andre for å få en idé om veien videre. De siste to årene har jeg tatt en master i faglitterær skriving, i tillegg til at jeg har lang fartstid som forfatter. Jeg har blant annet gitt ut bøker på Aschehoug og Vigmostad & Bjørke. Så enten det er en bok (f.eks. slektsbok), en artikkel eller en oppgave du strever med, ta kontakt, så finner vi frem til en avtale og en pris for arbeidet.

Posted in Nyheter.