Forfatter: Editor

Nye fylkesgrenser

Nye fylkesgrenser

Fylkesgrensene er i ferd med å endres i Norge. De opprinnelige 19 fylkene reduseres nå til 11 fylker. Grenseinndelingen kan ha betydning for hvor vi må lete etter gårder og steder –  hvilken kirkebok eller folketellings-distrikt vi skal jobbe med.

De nye fylkene er fordelt som følger:

 • Viken (var Buskerud, Akershus og Østfold)
 • Innlandet (var Oppland og Hedmark)
 • Vestfold og Telemark (var Vestfold og Telemark)
 • Agder (var Vest- og Aust-Agder)
 • Vestland (var Sogn og Fjordane og Hordaland)
 • Troms og Finnmark (var Troms og Finnmark)

Disse fylkene beholdes som de var:

 • Oslo
 • Rogaland
 • Møre og Romsdal
 • Nordland

Norgeskart er et godt verktøy for å finne gårder og steder, og kommunegrenser. Du kan lese mer om reformen på Kartverket sine nettsider.

Trenger du å gå tilbake i tid, finnes det en god oversikt på hjemmesidene til SSB, eller du kan lese historiske kart hos Kartverket.

Gamle fylkesgrenser

Nye fylkesgrenser

Søkbare kirkebøker

Søkbare kirkebøker

Vielser fra Biri kirkebok 1887-1900

Arkivverket har hatt et samarbeid med MyHeritage, FamilySearch og Ancestry om transkribering, noe som har resultert i at folketellinga 1891 er ferdig avskrevet. Nå er det kirkebøkene som står for tur. I første rekke er det perioden 1815-1900-tallet som skal skrives av. I første halvdel av 2020 er det sagt at perioden 1801-1900-tallet skal ha alle kirkebøker søkbare.

Arkivverkets sider står det også:

Avskriftene gjelder

 • døpte for perioden 1815-1929
 • viede 1815-1960
 • døde og begravde 1815-1927

Dataene vil bli publisert hos Ancestry, MyHeritage og FamilySearch i tillegg til Digitalarkivet. Alle må respektere norsk lovverk og Arkivverkets etablerte regler for publisering av skannede og transkriberte kirkebøker. 

Hva betyr dette for oss som bruker denne tjenesten? Det vil bli mye enklere å finne en person, og følge denne gjennom livet. Barn – både i og utenfor ekteskap vil bli lettere å identifisere. Ved flyttinger vil vi enklere kunne finne dødsfall og vielser. Det vil rett og slett i mye større grad bli mulig å følge en person fra et sted til et annet, så sant det tar seg gjøre å identifisere vedkommende. Men vi må fortsatt bruke originalene. En avskrift er bare å regne som et register.

Det gamle Digitalarkivet

Det gamle Digitalarkivet

For en tid tilbake ble det gamle Digitalarkivet stengt på grunn av problemer med sikkerheten. Med dette forsvant en del databaser som jeg håper vil bli lagt inn igjen i Digitalarkivet. Blant annet fantes det utdrag fra flere amerikanske folketellinger som hadde oversikt over nordmenn. Dette gjaldt folketellingene 1850, 1860, 1870 og 1880. Nå er det kun Nevada fra 1880 som er å finne under Finn kilde, men denne er heller ikke tilgjengelig, da lenken videre ikke fungerer.

Det gamle digitalarkivet har vært stedet å gå for å få en oversikt over emigranter, da det viste familier som reiste samla. Men forhåpentligvis vil de som jobber med Digitalarkivet nå programmere om avskriften av emigrantprotokollene, slik at det blir mulig å se lister over personer som reiste samtidig. I tillegg kan man ikke bla i de nåværende listene, da knappene for «Tilbake» og «Neste» som ikke er aktivert enda. Det finnes en alternativ løsning som dere kan lese om her.

Skjermdump hentet fra https://www.digitalarkivet.no/content/gda.

Foredrag på RootsTech

Foredrag på RootsTech

RootsTech 2019, verdens største slektskonferanse, er over for nå i Salt Lake City, men vi er ikke helt ferdige med RootsTech for i år! I oktober går et nytt arrangement av staben i London. Dette er en flott mulighet til å møte slektsgranskere fra hele verden, og ikke minst – lære mer om slektsgransking gjennom rundt 100 foredrag!

Slekt1.com har skrevet en artikkel om Rune Nedrud og meg, som er de norske foredragsholdere på RootsTech. Vi er ikke de første nordmenn som holder foredrag der, men nåløyet for å komme med blir stadig trangere. Jeg skal holde foredrag på konferansen i London, som starter 24. oktober, og avsluttes 26. oktober 2019. Temaet er norsk slektsgransking. Snart vil en oversikt over andre foredrag legges ut på RootsTech sine hjemmesider.

Foto: Julie Thorstad