Blogg

Nordmennene som overlevde Little Bighorn

479px-Custer_Bvt_MG_Geo_A_1865_LC-BH831-365-cropSide3 forteller en ukjent utvandrerhistorie. «Da general Custer sendte sine menn inn i det senere så legendariske kavaleriangrepet mot indianerleiren ved elva Little Bighorn, red to norske soldater i spissen.» Olaus og Hans fra Nannestad gjør det få utvandrere gjør på denne tida – reiser til USA under borgerkrigen  1861. Først sloss de for Nord-statene. Olaus kjempet ved slaget ved Shiloh i 1862, og i 1876 ved Little Bighorn-slaget. Les mer…

Georg A. Custer. Bildet er hentet fra Wikipedia.

Fødselsjournal

Kirkebøker varierer i innhold, men av og til kan en detalj få meg til å begynne å undersøke en sak nærmere. Jeg reagerte nylig på en innførsel i Fødselsklinikken i Bergen i 1894.

Det stod at foreldrene var bosatt i Flekkefjord, men at barnet var født i Bergen. Etter å ha sjekket folketellingen 1900, så jeg at fem barn i denne familien var født i Bergen – alle født mellom 1892 og 1900.

Continue reading «Fødselsjournal»

Slektsgranskerens guide til utvandringen 1825–1930

Slektsgranskerens guide til utvandringen 1825–1930

Rundt 800 000 nordmenn utvandret til Amerika i perioden 1825-1930. Bokens første del omhandler utvandringens historie og gir et innblikk i hva som skjedde med utvandrerne fra de forlot Norge til de ankom reisemålet. Her finner du også beskrivelser av utvandringen via Storbritannia.

Continue reading «Slektsgranskerens guide til utvandringen 1825–1930»

Slektsgransking. Steg for steg med praktiske eksempler.

b4125Dette er en bred innføring i slektsgransking med trinn for trinn-veiledninger. Hvordan kommer man i gang med slektsgransking? Hvilke kilder bruker vi? Hva kan vi finne av aktuelt stoff på internett? Hvilke dataprogrammer bør vi velge og bruke, og hvordan tar vi vare på og systematiserer opplysningene vi finner?

Continue reading «Slektsgransking. Steg for steg med praktiske eksempler.»

Min slekt – skjemahefte

OMSLAG Min slekt-skjemahefte.inddI dette heftet kan du fylle ut dine slektsopplysninger på fire forskjellige slektstavler. Selv om PC-en er et viktig redskap også i slektsgransking, så kan det av og til være godt å få noe ned på papiret. Det gir gjerne en litt bedre oversikt enn det du får på en skjerm. Skjemaene i heftet kan rives ut og settes i en ringperm.

Continue reading «Min slekt – skjemahefte»