Hopp til innholdet

Bokanmeldelser

Fra Slekt og Data

BOKANMELDELSE

Liv Marit Haakenstad

PÅ SPORET AV FAMILIEN. Kilder og metoder i slektsgransking

Anmeldt av Anne Grete Mensen

Liv Marit Haakenstads forrige bok, Slektsgranskerens guide til utvandringen 1825-1930, ble veldig godt mottatt. Mange har derfor store forventninger til «På sporet av familien», som er tittelen på den nye læreboken i slektsgransking hun nå har utgitt. I innledningen skriver hun at dette er en bok som beskriver de viktigste slektshistoriske kildene og viser leseren hvordan han/hun kan lete etter sin slekt ved hjelp av ulike kilder på Internett og i arkiver. Startkapitlet, som også heter På sporet av familien, har gode råd til nybegynnere, tips om utstyr, råd om systematikk og forklaring av grunnbegrepene i slektsgransking. Avsnittene om etikk, personvern og moralske dilemmaer er viktig for en slektsgransker å ha fordypet seg i. Forfatteren drøfter disse dilemmaene i forhold til uekte barn, rus, kriminalitet og NSsympatisører. Temaer som feil i kilder og falske slektstavler blir også belyst med eksempler. Kilder og kildekritikk er omtalt. Videre i boken lærer vi om organisering av slektsmaterialet. Her får vi råd om valg av slektsprogram, litt informasjon om hvordan slektsprogrammene virker og råd om hvordan opplysningene bør føres. Viktigheten av kildehenvisning og hvordan kilder bør føres påpekes. Vi får en interessant og nyttig innføring i navn og navnetradisjoner. Ord og uttrykk fra det gamle samfunnet, geografiske uttrykk og demografi blir presentert. Det gis orientering om bondesamfunnet og bysamfunnet, etniske grupper og sosiale forhold. Vi får også lære litt om biografi, og her er råd om både selvbiografi og intervju. Det store kapitlet om kilder er på over 100 sider. Vi får generelle råd om kilder, f.eks. å alltid sjekke originalkilden når man skriver av fra andre. Vi får en innføring i gotisk skrift og om bruk av Internett i slektsgransking. Kilder man har hjemme, f.eks. dagbøker, brev, dokumenter og bilder blir omtalt. Vi får også innføring i DNA i forhold til slektsgransking. Arkiver, bibliotek, slektsforeninger og slektsbøker er omtalt. Kilder på Internett er gjennomgått. Vi får en grundig gjennomgang av søkemetoder på Digitalarkivet. Det blir informert om mange kildetyper, f.eks. kirkebøker, folketellinger, adresse bøker, lokalaviser, skoleprotokoller, valgmanntall, tingbøker, skifter, pantebøker og matrikler. Boken omhandler genealogisk metode, her lærer vi om planlegging, søketeknikk og problemløsning. Alle de praktiske eksemplene belyser problemstillingene godt. Leseren får også litt innblikk i slektsbokskriving og arrangering av slektsstevner. Der forfatteren viser til nettadresser, har hun også lagt inn QR-koder. Disse lar seg lett lese av med smarttelefon eller nettbrett. Boken har også små oppsummeringer i blå faktabokser. Appendikskapitlet har seks appendikser med forskjellig tema. Vi får listet opp ordforklaringer, romertall, kirkelige høytidsdager, sorenskriverier, kilder, internettsider og mye mer Ved første øyekast kan boken virke litt grå og kjedelig. Men etterhvert som lesingen skrider frem forandrer inntrykket seg. Mye tekst og få bilder er faktisk behagelig her får man lyst til å bla videre og bare lese og lese. Kildekapitlet har mange bilder, f.eks. skjermdumpene fra Digitalarkivet. Kvaliteten på bildene er bra, men på noen blir teksten liten og nesten uleselig. Dette kan forsvares med at leseren kan slå opp disse bildene selv på aktuelt nettsted, med god hjelp av QR-kodene. Boken er lettlest og kan leses fortløpende fra perm til perm. Da er den en god lærebok som gir dybde og forståelse. Nybegynnere som tar seg tid til å løse oppgavene og gjennomgå de praktiske eksemplene, vil få økt utbytte. Siden kan boken brukes til oppslag. Innholdsfortegnelsen, som er på hele sju sider, er kanskje litt uoversiktlig, men stikkordregisteret bak i boken er fint å bruke. De blå faktaboksene er en fin måte å repetere stoffet på. Og appendiksavsnittene har mye aktuelt oppslagsstoff. Dette er en seriøs, grundig og aktuell lærebok i slektsgransking. Jeg kan anbefaler den på det varmeste til alle slektsgranskere, både til nybegynnere og til de som har holdt på en stund!

Kilde: SLEKT OG DATA 1/2 2015, s. 15.

Flott veileder i slektsforskningen

Å være på sporet av sin egen slekt og familie, er alltid spennende, men for noen stopper dette opp fordi kunnskaper, interesse og ikke minst muligheter stopp opp. Det er ikke uten videre lett å lete i arkiver, i mikrofilm, i bøker, biblioteker og liter for å finne ut av forfedrenes historie. Og det krever tid og en god porsjon motivasjon.

Ingen kan gjøre dette arbeidet for oss – og motivasjonen må vi skaffe oss selv. Den ligger i de opplysningene vi finner. Men vi kan få hjelp til å finne fram.

Fra slektsforskeren Liv Marit Haakenstads iherdige penn forelå det i tidlig i 2015 en glitrende bok om nettopp emnet slektsgransking som ikke bør gå interesserte forbi. Denne boken er bortimot et ”must” for å forstå dybden og gleden ved å holde på – og Haakenstad hjelper oss et meget godt stykke på veien slik at vi ikke mister motet. Hun kommer med tips og råd, foreslår linker på Internett og lærer oss langt på vei håndverket.

Les hele anmeldelsen av Jørn-Kr. Jørgensen på bokstaver.no.

Anmeldelsen finnes også på siden http://www.kulturifarta.no/litteratur/anmeldelser/1504-flott-veileder-i-slektsforskningen.htm.

Nyttig bok om emigranter

Dette kan være årets julegave til deg som leter etter slekt i Nord-Amerika. Liv Marit Haakenstads oppdaterte, utvidede og forbedrede utgave av “Slektsgranskerens guide til utvandringen 1825 – 1930” aspirerer til å bli et standardverk for slektsgranskere som søker etter nordmenn og -kvinner som utvandret til Nord-Amerika. I tillegg til å være et nyttig oppslagsverk er dette godt lesestoff.

Av Lars H Alstadsæter (15.12.2013)

Les hele omtalen på Slekt.no.