Kategori: Tips

Hvordan skrive biografi om det alminnelige?

Hvordan skrive biografi om det alminnelige?

kathe-alltid-vart-i-norgeDet florerer av blogger og hjemmesider med mer eller mindre gode råd om hvordan skrive en biografi. Det listes opp 10 spørsmål, 20 spørsmål og helt opp i 50 spørsmål som skal besvares. Kanskje får du svar på noen av dem, andre vil du få et vagt svar på, og noen er umulige å besvare. Alt avhenger av epoke, samfunnstilknytning, hva som er bevart, og hva du finner av det bevarte materialet.

Det å skrive er et håndverk, og for å bli en god håndverker, må man ha kunnskap om faget, øve seg på faget, og ha gode veiledere. Mesteren skal veilede lærlingen. Og ofte sies det at dersom du har talent for noe, og lykkes, så er 90 prosent av det hardt arbeid.

Under mitt masterstudie i Faglitterær skriving, lærte vi om denne lille boken Kathe, alltid vært i Norge (2007), som viser hvordan du kan hente mye ut av lite. Espen Søbye har ikke mange kildene å forholde seg til om denne 15-åringe jødiske jenta Kathe Lasnik, som ender sine dager i Auschwitz-Birkenau under andre verdenskrig. Men han baserer boken på generell historie, lokalhistorie og det han finner av konkrete hendelser i kildene. Søbye griper de mulighetene han får til å fortelle historien om Kathe. Folketellingene er gjerne den spede begynnelsen, og der startet også Søbye. Der kan du finne familierelasjoner, yrker, alder, statsborgerskap og adresse. Og så følges folketellingen opp av andre kilder, avhengig av hvor og når du leter etter slekt. Særlig kan det være vanskelig å finne dokumentasjon på tidlig barndom og ungdom. Men det er nettopp her Søbye befinner seg – 15 år da hun dør! Denne boken kan vi slektsgranskere lære mye av.

Bildet er hentet fra www.adlibris.com.

Spokeo – søk etter personer i USA

Spokeo – søk etter personer i USA

Det hadde ikke vært dumt å ha en rik onkel i Amerika. Men for å finne ham eller en annen levende slektning, trenger man gode verktøy. Sosiale medier og søkemotorer kan være nyttige hjelpemidler i denne forbindelsen. Mange av de som er adoptert bort begynner gjerne også på et punkt i livet å søke etter sine biologiske foreldre. Spokeo.com er en søkemotor som opprinnelig ble laget for dette formålet i USA. Du kan gjøre søk med eller uten abonnement, men vil sannsynligvis få bedre treff med et abonnement. Fra forsiden kan du velge mellom å søke på navn, e-post, telefon, brukernavn og adresse. Dette betyr at du kan finne ut hvem som eier en e-postadresse eller et telefonnummer. For å finne eieren av en e-postadresse, søkes det blant annet gjennom flere sosiale medier. Gå til Spokeo.com, og prøv et søk etter personer du kjenner i USA. Det finnes også navnelister under White Pages Directory, der du kan bla deg gjennom navn. Dette kan være nyttig dersom du ikke er helt sikker på hvordan et navn staves. Men dette må igjen kobles med hvor det er sannsynlig at vedkommende bodde – stat og sted, og omtrentelig alder på slektningen.

Skjermbilde 2015-08-06 kl. 14.39.21

Du kan trekke viktig informasjon ut av denne siden uten å betale. I dette tilfellet har vi skrevet inn søkeordet Richard Hill. Det er 11 311 forkomster av navnet. Til venstre får vi et kart med oversikt over hvor i USA de ulike bor med dette navnet. Nedenfor er det også en oversikt over antall forekomster per stat. Navn med initial for mellomnavn kan være nyttig, da den vil skille en Ricahrd Hill fra en annen. Det gis også en alder på vedkommende, men de ulike stedene vedkommende har bodd kan være vel så viktig. Har du en gammel adresse, kan du følge denne personen på veien videre.Og ikke minst den siste spalten med oversikt over familiemedlemmer/slekt kan være svært nyttig. Slektsgransking handler alltid om å kombinere kilder og opplysninger, så dette kan brukes videre i søk på Internett. For større bilde – klikk på bildet.

 

 

 

Sommeraktivitet – familiefoto

Mange av oss har en skuff eller et album med gamle familiebilder, der kanskje halvparten er ukjente. Denne sommeren har vi brukt litt tid til å identifisere noen av dem. Det kan være lurt å stille noen spørsmål i forbindelse med identifikasjon av bilder:

  • Hvem er med på bildet?
  • I hvilken anledning er bildet tatt?
  • Kan andre i slekta hjelpe til med å identifisere personer?
  • Kan andre kilder underbygge opplysninger om personer på bildet?
  • Kan vi identifisere bildet på andre måter?

famseimhol1Et bilde kan identifiseres gjennom å finne frem til fotograf, studiointeriør, klesdrakt og alder på personer på bildet.

Albumet vårt forteller at dette bildet er av familie Seim i Hol, Hallingdal. Fotografen er A.E. Grøvo i Hol. Et lite søk på Internett ga meg denne informasjonen:

A.E. Grøvo (1892-1961)  ble født på garden Grøvo i Hovet. Han gikk på Voss Kunst og Håndtversskole. Arne Grøvo ble gift med Guri Bakkegaard som var niese til fotograf  L.K. Ødegaard. Grøvo begynte sin fotoforretning i en brakke på Geilo. I 1923 bygde han hus, fotoatelier og butikk i Geilo sentrum. I begynnelsen av 50-årene overtok sønnen Nicolay og hans kone Agnes. Seinere ble også deres sønn Nils Erik og datteren Åse Gry  med i denne fotoforretningen.
Familiebilder og gruppebilder var veldig populære.  Grøvo lagde prospektkort fra hele Hol kommune, Uvdal, Gol, Aurland og Hardangervidda.
Hele A.E. Grøvos billedarkiv består av 11000 bilder og er i sin helhet kopiert og arkivert i Hol Bygdearkive
. Kilde: A.E. Grøvo

Men tilbake til bildet. Da vet vi at det er tatt en gang etter 1892. Denne familien består antagelig av mor, far og seks barn. Fem av dem er med sikkerhet jenter. Den som sitter på fanget kan være en gutt. Folketellingen 1910 forteller om familien på Seim, og det bor tre generasjoner på gården. Knut B. Seim er husbonden, men det bor også en Torstein K. Seim der med familie. I Hol bygdebok fant jeg en familie på Seim som kan passe, men jeg har så langt ikke nok bevis. Men bildet kan være tatt rundt 1920, og familien kan være Torstein Knutsen Seim (1885-1963) og kona Sigrid Olsdatter Nestegard (1883-1944) med barna Guri (1909), Mari (1910), Anna (1912), Dordei (1914), Sigrid (1916) og Knut (1918) som sitter på fanget. Familien hadde tre barn til, som i tilfelle må være født etter at bildet ble tatt. Kilde: Folk og fortid i Hol. 3 : Ætt og eige, side 417-418. Disse hadde fem jenter først og så en sønn. 

Hele arkivet etter Grøvo ligger på Internett, og dette bildet er med, og datert 1915-1920 – se Hol Bygdearkiv. Dermed er selve dateringen omtrent rett.

Send gjerne inn forslag via Kontaktskjemaet dersom dere har synspunkter.

Sommeraktivitet – gårdsbesøk

IMGP0511Etter en hel vinter med slektsgransking burde du ha en god oversikt over de ulike gårdene som dine forfedre kom fra. Så da er det ut på tur! Ta deg en runde i forfedrenes lokalmiljøet – gårdene, gravplassene, lokalsamfunnet. Ta med deg et gammelt kart og et nytt, og GPS/smarttelefon. Hvor bodde de? Hvordan levde de? Hva levde de av? Hva dyrket de? Besøk gjerne et lokalt museum for å få svar. Dette gir deg en bedre oppfatning av avstander og hvordan det var. Opplysningene kan du registrere i appen NorSlekt, som har mulighet for å legge inn GPS-punkter.

For å finne frem til riktig gård, kan du begynne med folketellingene. Eksemplet nedenfor er henta fra Folketellingen 1910, og gården Karlstad i Biri. Matr.nr/Gnr er 53, og Løpenr/Bnr er 1. I 1886 kom det en gårdsmatrikkel som endra gårdsnummereringen fra matrikkel og løpenummer til gårds- og bruksnummer. I bygdeboka for Biri, bind 3, side 175 finner vi 53. Karlstad. Bygdeboka er bygd på gårdsnummer, så da vet vi at dette er samme gård. Matrikkelen 1886 finnes i Registreringssentral for historiske data. Et søk på gårdsnavn "Karlstad" og fylke "Oppland" gir flere treff, der 53/1, Karlstad øvre er ett av dem. Nå får vi opplyst at gammelt matrikkelnummer er 73, og gammelt løpenummer er 114 for Karlstad. Da kan du selv gå til  folketellingen 1865, og finn ut hvilket nummer som er oppgitt der!

Skjermbilde 2015-07-08 kl. 21.32.40

 

 

Kilde: Folketellingen 1910 i Digitalarkivet.no

Skjermbilde 2015-07-08 kl. 21.48.00

 

 

 

 

Kilde: Matrikkel 1886 i RHD