Digitalarkivet – søketeknikker 3

Skjermbilde 2014-01-02 kl. 09.32.27-kopiVi har nå sett på søk med stjerne (*) og stolpe (|) i Folketellingen 1910 i det «nye» Digitalarkivet. La oss nå se på hvordan vi kan kombinere disse to søkemetodene.

Hjelpefilen sier følgende:

Søk etter fornavn likevil finne alle fornavn som begynner på enten Kristo- eller Christo-.
Vær oppmerksom på at et søk må inneholde minimum to tegn foruten eventuelle spesialtegn. Søk av typen fornavn lik A*  (begynner på A) er ikke tillatt, da slike søk blir for tunge.
Søk på ett tegn alene vil likevel gi treff på forkortelser. Søk etter fornavn lik A  vil for eksempel gi treff på A. Hansen.

Kombinere trunkering- og eller-søk

Ønsker du å finne alle fornavn som begynner på enten Kristo- eller Christo-, må du skrive Kristo*¬|Christo*. Vær oppmerksom på at et søk må inneholde minimum to tegn foruten eventuelle spesialtegn. Søk av typen fornavn lik A* (begynner på A) er ikke tillatt, da slike søk blir for tunge. Søk på ett tegn alene vil likevel gi treff på forkortelser. Søk etter fornavn lik A vil for eksempel gi treff på A. Hansen.

Formelen A* bør kun brukes dersom du mistenker at vedkommende kun har brukt initialer. Men dersom du velger å søke på to-tre bokstaver, bør du begrense søket geografisk.
I eksempelteksten er det brukt navnet Kristoffer. Det kan også staves Christoffer, og i eldre tekster ofte Xstoffer. Men du vil i tillegg finne navnet skrevet som Christopher. Derfor vil stjernen også fange opp disse. Den samme problematikken vil du finne i navnet Kristian – også stavet Christian og Xstian.

Skjermbilde 2014-01-03 kl. 06.19.40

Kilde: Folketellingen 1910, www.digitalarkivet.no 

Resultatet blir slik:

Skjermbilde 2014-01-03 kl. 06.23.31

Kilde: Folketellingen 1910, www.digitalarkivet.no

Treffet vårt viser både navnevariasjonene Christopher, Kristoffer, Sværre Christoffer og Christoffer. Vi har dermed fått en variasjon med ph midt i navnet, med dobbel f, navn før Christoffer og en variant med ch og dobbel f.