Digitalarkivet – søketeknikker 5

Skjermbilde 2014-01-02 kl. 09.32.27-kopiDigitalarkivets hjelpefil er det også beskrevet hvordan du kan bruke $ (dollartegn) for å søke i det nye Digitalarkivet.

$ (dollar)  betyr at det man søker i skal sluttet på det som står rett foran, for eksempel *set$  i etternavnsfeltet vil finne alle som har etternavn som slutter på set. Merk at at du ikke vil finne «Furuset Nilsen» på denne måten, men «Nilsen Furuset» vil bli funnet.

Slutte på

Dersom en person heter Bernt til fornavn, men du ikke husker det første fornavnet til vedkommende, kan du søke på bernt$.

Skjermbilde 2014-01-05 kl. 12.06.58

Kilde: Folketellingen 1910, www.digitalarkivet.no.

Resultatet ser slik ut:

Skjermbilde 2014-01-05 kl. 12.08.08

Vi får opp treff som Peder Bernt, Bernt og Christian Bernt. Kilde: Folketellingen 1910, www.digitalarkivet.no.

Tar du bort dollartegnet, vil du også få treff der Bernt er det første fornavnet, som Bernt Andreas.