Digitalarkivet

Under denne menyen kan du finne ulike tips og råd om bruk av DIgitalarkivet.

Digitalarkivet – grunnleggende

Digitalarkivet – grunnleggende – Oversikt

Digitalarkivet – grunnleggende 1 – Oversiktsbilde

Digitalarkivet – grunnleggende 2– Personsøk og eiendomssøk i blått felt

Digitalarkivet – grunnleggende 3 – Søkemotor blått felt

Digitalarkivet – grunnleggende 4 – Finn kilde

Digitalarkivet – søketeknikker 

Digitalarkivet – søketeknikker – Oversikt

Digitalarkivet – søketeknikker 1 – Trunkeringstegn

Digitalarkivet – søketeknikker 2 – Eller-søk

Digitalarkivet – søketeknikker 3 – Kombinere trunkering- og eller-søk

Digitalarkivet – søketeknikker 4 – Begynner med

Digitalarkivet – søketeknikker 5 – Slutte på

Digitalarkivet – søketeknikker 6 – Mindre-enn-tegn og parenteser

Digitalarkivet – søketeknikker 7 – Pluss eller minus

Andre tips

Bruk regneark til å sortere data

Skannede kirkebøker