Soknehistorikk

Grensene for kirkesokn har flyttet på seg opp igjennom tida. Det har også vært delinger og sammenslåinger av kirkesokn, og siden Historikk for prestegjeld og sokn er et nyttig hjelpemiddel. Her vil du finne opplysninger om sammenslåinger og splittelser av kirkesokn for hele landet. Siden har ingen søkemotor, så det må søkes i Internettleseren – ctrl+F (Windows) eller cmd+F (Mac).

Skjermbilde 2015-08-18 kl. 14.10.19

 

Denne skjermdumpen fra Historikk for prestegjeld og sokn viser en oversikt for Hordaland fylke. Fra Arkivverkets hjemmeside kan du også klikke Bruk arkivet (se 1), og deretter Slekt (se 2). Velg så Hovedkilder, Kirkebøker og Soknehistorikk for å finne fram til disse sidene. I kolonnen som her er merket 3 finner du de ulike fylkene, mens ramme 4 har de detaljerte opplysningene. En annen inngang til sidene er via Skannede kirkebøker. I menyen til venstre velger du Soknehistorikk, og så klikker du på ordene prestegjelds- og soknehistorikken midt i tekstbildet. Et tips er å legge denne til i Mine favoritter i nettleseren så snart du har funnet den første gang. Skjermdump: Gjengitt med tillatelse fra Digitalarkivet.no.

Noen ganger er det nokså generelle beskrivelser som er gitt i disse oversiktene, mens andre ganger kan det være temmelig detaljert. Presten fulgte ikke alltid skjemaene, da skjemabøkene fra 1812 hadde et visst antall sider for hver kirkelig hendelse. Dermed måtte det improviseres, og det ble strøket over overskrifter der sider ikke hadde vært i bruk, og gitt nye overskrifter med for eksempel dåp i stedet for dødfødte. Nederst på siden i kirkeboka står det som regel en henvendelse til der fortsettelsen er – enten på en annen side i den kirkeboka du blar i, eller i en ny bok. Det kan også være oversikter over hvilke perioder kirkeboka dekker, som i illustrasjonen over under Alversund Ministrialbok C1, der det gis en oversikt over hva som finnes for de ulike periodene. 

La oss se litt nærmere på Ullensvang sokn i Hordaland.

Skjermbilde 2015-08-18 kl. 14.39.04

 

 

 

 

Her opplyses det blant annet om navneskifter, og hvordan de ulike gårdsnumrene har skiftet sokn. Klikk på bildet for å komme til hjemmesiden.

Skjermbilde 2015-08-18 kl. 14.39.36

 

 

Et detaljbilde for Ullensvang i Hordaland. For eksempel viser setningen Vigde 1883-1911 til perioden, mens tallene foran teksten, 10-42, viser til hvilke sider du finner dette på i kirkeboka. Klikk på bildet for å komme til hjemmesiden.

Det gis med andre ord temmelig detaljerte opplysninger om hvor du skal lete etter de ulike årstallene i denne oversikten. Ikke alle kirkebøker er beskrevet like detaljert, og av og til må man selv lete etter de riktige sidene.

Andre oversikter over prestegjeld

  • Klettum, Norunn. Herred, prestegjeld og sogn i Norge ..med forandringer gjennom tidene. DIS-Norge. 
  • Hjemmesiden http://norwayparishes.com