FamilySearch

Hjemmesiden til Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (LDS-kirken, mormonerne) har flere norske søkbare kilder. Det har over lengre tid pågått et samarbeid mellom LDS-kirken og Universitetet i Tromsø (som drifter RHD) og DIS-Norge om transkriberingen av folketellingen 1875. Denne folketellingen ligger delvis FamilySearch, delvis på Digitalarkivet, og delvis på RHD. I tillegg finner man avskrift av kirkebøker på FamilySearch, men kun døpte, gifte og gravlagte for perioden 1634-1927. Du kan klikke deg frem til disse databasene ved å velge Search fra familysearch.org, deretter klikker du på Norge på kartet, og deretter Norge i listen som dukker opp. Følg deretter lenken. De norske kildene finnes kun i avskrift, men det finnes andre kilder på FamilySearch som også inneholder skannet materiale.

Norske bygdebøker finnes også på FamilySearch på siden https://histfam.familysearch.org under Community Trees finner man en oversikt for Norway. Man kan også benytte seg av søkemotoren som finnes der. Når du står inne i en bygdebok, er det også mulig å laste ned GEDCOM-fil for den familien du leter etter. Men husk å slå opp i den opprinnelige bygdeboken for å sjekke om det er rett det som står der. Community Trees.

Når du søker i FamilySearch, er patronymikon brukt om hverandre. Så det betyr lite om du skriver –son, –sen eller –datter. Olsen vil gi samme resultat som Olsdatter.

Siden har flere andre databaser som kan være nyttige når man begynner å lete etter de som har utvandret – særlig til USA. I tillegg vil vi nevne WIKI, og en blogg med mye interessant stoff som finnes. Det finnes flere funksjoner i FamilySearch, men disse tar vi ikke opp i denne sammenheng.

Søk

Fyll ut feltene for for- og etternavn, samt eventuelt avgrens søket geografisk for den du søker etter. Får du treff, så slår du deretter opp i den skannede kirkeboken for å se om dette stemmer. Dessuten vil det ligge flere opplysninger der som ikke står i avskriften.

Du vil etter å ha søkt en gang få opp en meny til venstre der du kan fylle ut flere felter. Derfra kan man søke etter ”life events” – altså hendelser, eller velge å bruke Search with a relationship, som da innebærer i første rekke ektefelle (Spouse) eller foreldre (Parents). Så får du treff på et barn, kan du fylle inn igjen foreldrenes navn under Parents, men la de øverste feltene mer First Names og Last Names for personsøk stå tomme. Får du ikke treff på dette, ta vekk for eksempel morens etternavn (farsnavn) og prøv igjen. Det kan lønne seg å søke i ulike kombinasjoner. Følg med på hvilke treff du får, og skriv gjerne en logg på hva du har søkt etter. Bruk treffene til å søke videre. Har en person dobbelt fornavn, kan det lønne seg å søke på disse enkeltvis dersom begge navn ikke gir treff. Sted (Location) gir ikke alltid treff, eller det er registrert på en annen kommune enn det du tenker det skal være, så den lar jeg ofte stå tom.