Folketellingen 1920

Det er 1. desember 2020 kl. 00:01, og en spesiell dag for alle som driver med norsk slektsgransking. Nå legges folketellingen 1920 ut på nettet. Imidlertid kan vi ikke bare sette oss ned og søke gjennom hele landet på jakt etter våre forfedre. Begrensningen ligger i hvor mye av materialet som er søkbart per dags dato. Av 705 kommuner (byer og herreder), er kun rundt 230 skrevet av og søkbare. Norge hadde per 1. desember 1920 registrert 2 649 775 hjemmehørende i landet. Det var også flere på besøk, så til sammen ble 2 757 633 personer registret. 

Den første personen som dukket opp i folketellingen 1920 var Johan Jørgensen fra Rømskog. Han har returnert fra Amerika den 7. juli 1920, og drev der med skogsarbeid, slik han gjorde i Norge den 1. desember 1920. https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01073651000283

Personseddelen til Johan Jørgensen i folketellingen 1920.

Østfold fylke, Rømskog i Rakkestad, Statlig folketelling (1920-1920), Dokumentside, Side 686
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/fs11217050835175

En oversikt over hva som er skrevet av og ikke finnes på lenken http://xml.arkivverket.no/artikler/1920status.pdf. Digitalarkivet har som mål å få alt søkbart innen påsken 2021. Men du kan fra i dag bla deg gjennom folketellingen manuelt for alle kommuner i Norge.

Digitalarkivet sier følgende om oppbyggingen av folketellingen 1920:

For hvert herred (landkommune) er det en hovedliste med oversikt over tellingskretsene, noen kretslister med oversikt over gårdene (bostedene) i kretsen, en hus- og husholdingsliste for hver gård med opplysninger om de enkelte husholdningene på bostedet, og en personseddel for hver person som enten var bosatt der eller var til stede der på tellingstidspunktet 1. desember 1920. I byene er huslistene og husholdningslistene separate. De førstnevnte med opplysninger om bygården (huset) som helhet, og de sistnevnte med opplysninger om hver enkelt husholdning (leilighet) i gården. (Informasjon om folketellingen 1920).

Du kan søke direkte i det avskrevne materialet fra siden https://www.digitalarkivet.no/census/search/1920.

Kilder:

Informasjon om folketellingen 1920 – https://www.digitalarkivet.no/content/862/informasjon-om-folketellingen-1920

Status for folketellingen 1920 – 

https://www.digitalarkivet.no/content/865/status-for-folketellingen-1920

Stikkord: