Hopp til innholdet

Gårds- og bruksnummer

Som slektsgransker har du ofte behov for å vite hvor gårder og bruk ligger i ei bygd. Gårds- og bruksnummer identifiserer de ulike brukene. Men dette systemet ble først tatt i bruk i 1886. Før dette ble det brukt matrikkel- og løpenummer. Her skilles det igjen mellom gamle matrikkel- og løpenummer, som ble brukt før 1838, og de nye matrikkel- og løpenumrene, som ble brukt 1838-1886. Det finnes også en matrikkel for 1904/1906-1907. Den nyeste matrikkelen som finnes på Internett er matrikkelutkast fra 1950 på siden til Dokumentasjonsprosjektet.

Gårdsmatrikkelen for 1838 (fire fylker) og 1886 finnes søkbare på hjemmesiden til Registreringssentral for historiske data (RHD). Hos Digitalarkivet.no finnes matrikkelen 1838 som skannet materiale.

Hjemmesiden http://gardskart.skogoglandskap.no vil gi deg en god oversikt på gården, dersom du vet gårds- og bruksnummeret.

Her er en liten oversikt over hvor du kan finne de ulike matriklene:
– 1904 Matrikkel Hadeland og Land
– Dokumentasjonsprosjektet
– Matrikkel 1904 Aas sogn, Oppland
– Matrikkelen 1838
– Nedre Eiker herred 1904
– Norges Matrikel 1904 for Kristians amt (Oppland)
– RHD