Hvem skjuler seg bak farfar?

Jon Almaas skal i episode to av Hvem tror du at du er? Sesong 3 se nærmere på sin farfars familie, Bjørnvald Almaas.

Jon Almaas far er arkitekt Øyvind Almaas. Han traff aldri sine besteforeldre, fordi de hadde dødd før han ble født. Bestefaren Bjørnvald Almaas og hans kone bodde rett nedenfor kringkastingen på Majorstuen. Foreldrene til Bjørnvald, Ole Madsen Almaas og Karen Josefa, født Tangen, fikk sju barn – fire sønner og tre døtre, som alle vokste opp i Oslo. 

Ole Madsen ble født på Høylandet i Nord-Trøndelag den 23. juni 1863 av foreldrene Mads Olsen Almaas og Maria Johannesdatter.  Ved folketellingen 1865 bor familien samlet på gården Grungstad. Men i 1875 har noe skjedd – bodde Ole Madsen bor hos onkelen Ole Olsen på gården Flacken på Høylandet, og er gjeter der. Hva skjedde med familien?
 
Ole Madsen Almaas kom inn på underoffiserskolen i Trondheim, og reiste derfra videre til Stockholm i 1886, der han begynte i Garden. Kong Oscar II holdt til i Stockholm, og Garden var der sammen med ham. I 1888 ble Garden flyttet til Kristiania, og Ole Madsen Almaas er igjen tilbake i Norge. Året etter, i 1889, finnes han i adresseboka for Kristiania som politikonstabel. Konstabelrullene ved Statsarkivet i Oslo fra november 1888 viser at Ole Madsen Almaas, konstabel 200, har meldt seg til tjeneste i Kristiania, men er avskjediget allerede den 3. august 1889. Han har forsømt seg i arbeidet. 

I 1891 er han kontorist, og han gifter seg i 1892 med Karen Josefa Tangen og får tre barn. Senere er han registrert med forskjellige yrker. Ved folketellingen 1900 bor Karen sammen med sine tre barn. Karen har privat understøttelse (som ikke er fra mannen), mens Ole bor i Asker. Det ser ut til at han har stukket av fra familien.

I 1902 bor familien igjen samlet. Ole er kontorist, men har ikke jobb. Karen har ingen privat understøttelse. Ole Madsen Almaas er den 21. august 1901 innført ved arbeidsanstalten i Storgata – et sted som minner mye om en fengselsanstalt på denne tiden. Der satt han i opptil seks måneder – ukjent av hvilken årsak. Han kunne ikke forsørge familien, og Karen må ha hjelp av fattigunderstøttelsen. Ved folketelling 1910 bor familien på Sagene. Ole døde i 1922, 59 år gammel.       

Jon Almaas stiller spørsmål ved hvorfor det gikk så galt for Ole Madsen Almaas. Er det noe i fortida som er vanskelig? Hvor bodde han ikke sammen med familien i 1875? Mor Maria og Mads og en søster bor på Høylandet, og med et tredje barn på vei, flytter mor og inn til sine foreldre. Ungene bor på forskjellige steder i bygda. Et brev fra Grong fattigkommisjon sendte den 22. april 1868 ut et brev der de etterlyste gift mann Mads Olsen med kone og tre uforsørgede barn. Han kan arresteres. Fattigkommisjonen mener han er i besittelse av penger – hele familieformuen, og at han skal befinne seg i Bergen – på tur til Amerika. 

Men Mads Olsen Almaas ble boende i St. Jørgens menighet. Den 20. februar 1881 døde han der, og er da 50 år og gift. Dødsårsak: spedalskhet, eller lepra som er den medisinske betegnelsen. Mads Olsen Almaas var leprapasient fra han kom til Bergen i 1868/1869. Det norske lepraregisteret forteller om ham blant 8000 andre innføringer. Det var ikke uvanlig å være spedalsk på Høylandet eller på Vestlandet. Men han skammet seg sikkert over at kroppen var i forandring. Journalen forteller om knuter i ansiktet, og dårlig følelse i armene. Svakheter i bena. Antagelig har han hatt sykdommen siden tidlig 1860-årene.

I et brev av 27. juli 1872 fra Mads Olsen til familien, går frem at familien ikke har mottatt penger som Mads har sendt. Han var uhelbredelig syk, og hadde slettes ikke stukket av med familieformuen for å reise til Amerika.

Ønsker du å se programmet igjen, kan du gå inn på NRK.

Stikkord: