Kom i gang med slektsgransking II

Vi fortsetter i dette innlegget jakten på Andreas og Oluf Karlstad. Men la oss ta et steg tilbake og kvalitetssikre noen av opplysningene fra forrige innlegg. Vi fant begge to i gravminner for Biri, og i folketellingen 1910. Men kan det være flere opplysninger å hente ut av disse to kildene for å sikre at dette er rett familie?

Sammenlign gravminnet med folketellingen 1910
La oss gå tilbake til Gravminner hos DIS-Norge, og søke opp igjen graven, men ikke ved å søke etter navn. I stedet skal vi finne den ved hjelp av disse tre kategoriene.

Skjermbilde 2015-11-08 kl. 11.37.02 kopi

 

F står for Felt, R står for Rad, og Gnr står for Gravnummer. Gå til Gravminner hos DIS-Norge, og velg Finn gravplass, Oppland fylke, Gjøvik kommune, og Biri gravplass. Deretter velger du Felt og Begynner med i menyen. Skriv inn 01. Så velger du Rad, og skriver inn 08 på samme måte, og søk så opp gravnummer på samme måte. Men dette i dette tilfellet stemmer ikke dette helt. Det viser seg at to kvinner er lagt i grav nummer 005, mens mennene ligger i grav nummer 004 – det er to gravplasser på samme gravminner.

Skjermbilde 2015-11-11 kl. 12.58.32

Men denne Dorthea Karlstad har samme fornavn som Dorthea Dagfinsen fra folketellingen 1910, og er mest sannsynlig identisk med henne. Liv Aslaug Karlstad kan være kone til Oluf Karlstad.

Oppslag i kirkeboka
Oluf ble født 28.10.1906 på Biri, skal vi tro folketellingen 1910, så la oss slå opp i denne og se hva den kan fortelle oss om Oluf. Biri klokkerbok 1892-1909 ser ut til å være den mest aktuelle protokollen å lete i, og vi klikker oss inn på året etter – 1907, og blar oss bakover i tid, da han er født sent på året.

Skjermbilde 2015-11-11 kl. 13.06.35

Her er Oluf innført som nummer 35 for dette året. Han ble født 28.10.06, slik som folketellingen 1910 opplyste, og han ble døpt 2.12.1906. Foreldrene er Gaardm. (gaardmann) Andreas Andersen Karlstad (f. 1858) og h. (hustru) Dortea Josefine Dagfinsdatter (f. 1866), bosatt på Ekern søndre.

I denne innførselen samles opplysningene fra de andre kildene – han er født på den oppgitte datoen i folketellingen, navnet Karlstad er føyd til som etternavn på far, og det legges til et fornavn på mor – Josefine. Fødselsårene stemmer overens med folketellingen 1910, og bostedet er det samme – Ekern søndre. Så alle bevis fra andre kilder samles i denne innførselen.

Men Oluf ble innført som «Andreassen». Dette skyldes at de har holdt på en gammel navnetradisjon, der farens fornavn ble tilføyd en endelse som viser til at han er hans søn – sen, son eller søn. Det samme var tilfelle med kvinner, men da ble det føyd til datter etter farens fornavn. I folketellingen 1910 bor føderådskone Tonetta Olsdatter på gården, og hun er den eneste som bruker navnet på den gamle måten. Oluf har med rette fått navnet Andreasen, mens søstrene hans har det samme navnet, og ikke med endelsen datter. Derfor er det i dette tilfellet brukt mer som et etternavn enn et patronym, som dette kalles på fagspråket. Men Andreas selv bruker Andersen, og det kan være at dette faktisk er hans fars navn. Ettersom Andreas og Dorteas eldste barn, Matea, er født allerede i 1892, kan vi forsøke å finne vielsen deres. Men først, la oss ta en titt på folketellingen 1900.

Folketellingen 1900

Skjermbilde 2015-11-11 kl. 13.23.35

Ved folketellingen 1900 for Biri finner vi familie samlet, men nå er Dagny det minste barnet. Hun er født så tett innpå folketellingen 1900, at det er også oppgitt fødselsdato for henne. Agnes og Oluf er født etter denne folketellingen, som viser befolkningen i Norge per 3. desember 1900. Men her er navn innført mer i retning av de gamle navnetradisjonene – her er alle kvinner innført som døtre – forkortet til d. Menn er forkortet med s. (sen/son/søn) etter farens fornavn.

Vielsen
Det ble gjerne holdt bryllup der bruden var født, men i dette tilfellet oppgis det at Dorthea er født i Biri, så bryllupet er mest sannsynlig holdt der. I Biri kirkebok 1887-1900 finnes vielsen for disse to.

Skjermbilde 2015-11-11 kl. 13.33.50

De er viet 24.11.1891, og det er begges første ekteskap. Andreas Andersen er husmann på Kjenseteie, og ble født der i 1858. Dorthea Josefine Dagfinsdatter ble født på Taraldsrud i 1866. Men legg merke til at de er innført som nummer null.

Skjermbilde 2015-11-11 kl. 13.34.04

Vanligvis vil en slik nummerering indikere at de er utmeldt av Statskirken. Men under anmerkninger står det en notis om at de er viet i Lillehammer, og antagelig er dette årsaken. Fedrene deres het Anders Andersen og Dagfin Johannesen. Forlovere var Julius Andersen og Olaf Dagfindsen av Vardal. Det er også løst kongelig bevilling i dette tilfellet, men de er ikke i slekt, så det er ikke årsaken. Ingen av dem har vært gift før, så det skulle heller ikke utløse en slik søknad. Det kan være at årsaken er at de ønsker å gifte seg i et annet sokn enn det de tilhørte. Et oppslag i kirkeboka for Lillehammer viser imidlertid at de er innført med nummer der (14), og at det er gitt tillatelse fra presten i Biri av 21.11.91. Derfor ser det ut til at det er vielse i et annet sokn som har ført til innførsel som null. Her finner vi en ny opplysning om brudgommen – han er skomaker!