Kom i gang med slektsgransking III

Vi har i to innlegg nå skrevet om Andreas Karlstad. Men i de kildene vi har funnet så langt, bor han på Ekern søndre, men han kaller seg Karlstad i mange av kildene. La oss se litt på folketellingen 1891 for å se om vi kommer litt nærmere opphavet til Andreas Karlstad.

Folketelling 1891
En sjekk på www.digitalarkivet.no viser at det ikke finnes søkbare databaser for Oppland for denne folketellingen. Derfor må vi bla oss manuelt gjennom folketellingen, for å finne de vi leter etter, og det kan være en krevende jobb, da denne tellingen har personsedler med informasjon om den enkelte – ett ark per person. Vi gikk inn på den skannede folketellingen for 1891 fra www.digitalarkivet.no, og valgte Østlandet, Oppland og Biri. Ved å trykke Bla, kom vi til den ønskede tellingen. Denne folketellingen består av Hovedlister, Huslister og Personlister, som må søkes opp i denne rekkefølgen. Derfor kan det være greit å kartlegge hvor personen du leter etter befant seg rett før og etter datoen for folketellingen – 31.12.1890. Fra forrige innlegg vet vi at ved vielsen 24.11.1891 var Andreas Andersen (født 1858) husmann på Kjenseteie, og Dorthea Josefine Dagfinsdatter (født 1866) var født på Taraldsrud. Folketellingen 1900 viser at de har en datter, Matea født i 1892.

Skjermbilde 2015-11-14 kl. 22.18.24

 

Matea er født 1. juni 1892 på Taraldsrud av skomaker og inderst Andreas Andersen Hagen og hustru Dorthea Josefine Dagfinsdatter. Faddere er Marie Johannesdatter Karlstad, Petronelle Dagfinnsdatter Taraldsrud, gårdbruker Julius Andersen Karlstad, Oluf Dagfindsen Taraldsrud og Johannes Dagfindsen Taraldsrud. Legg merke til at Julius Andersen Karlstad er fadder her. Det kan være et slektsskap mellom ham og faren til dåpsbarnet.

Men hvor er Hagen? Folketellingen kan brukes til å finne slike plasser, og det finnes faktisk en plass som heter Kjendsethhagen i Biri ved folketellingen 1900. Dette kan være opprinnelsen til Hagen i 1892. Det er viktig å bruke kart og andre hjelpemidler for å få en viss forståelse av beliggenhet. Bruk gjerne http://kart.finn.no, og søk opp disse stedene. Ekern søndre (samme gårdsnavn finnes i Snertingdal) hører til Biristrand, mens Kjenset og Taraldsrud ligger i Biri Øverbygd. Tellingskrets 2 er Søndre Stranden, og Ekern søndre er en del av denne kretsen. Vi kjenner igjen navnet Pernille Iversdatter fra tidligere folketelling. Hun er registrert under husliste 15, mens Ekern søndre har husliste 14. Vi går tilbake til Innholdslista og velger Huslister i tellingskrets 2. Husliste nummer 15 inneholder kun navnet Pernille Iversdatter, og husliste 14 er registrert på Iver Halvorsen. Dette ser ikke ut il å være rett, men navnene kan allikevel skjule seg i husholdet. Men la oss se litt på Biri Øverbygd, tellingskrets 5. Huslistene 26-31, samt 33 er registrert på Taraldsrud. Husliste 41 og 42 er registrert på henholdsvis Julius Karlstad og Ingeborg Karlstad.

I husholdet hos Julius Karlstad bor det 2 menn og 3 kvinner. Julius Andersen Karlstad er gårdbruker og skomaker for egen regning, født 1865, og bor i Biri Øverbygd. Andreas Andersen Karlstad har oppgitt å være født rundt 1858, og jobber også som skomaker. Kan disse to være brødre? Men nærmere undersøkelser viser at Andreas Andersen ikke bor på gården. Men Dorte var fra Taraldsrud, så la oss se litt nærmere på Taraldsrudgårdene i folketellingen 1891. Dorte heter Dagfinnsdatter i de fleste kilder. Det må bety at hun har en far som heter Dagfinn, og det viser seg at under tellingskrets 5 Øverbyga, er det registrert en Dagfin Taraldsrud på husliste 31, gårdsnummer 51-2. Personseddel nummer 5 er Dorthea Dagfinsdtr, født 1866, og holder på med ”hustel og kreaturstel”. Det er også vel verd å merke seg at hun er midlertidig bosatt i Søndre Aurdal. Etter å ha lett manuelt etter Andreas Andersen, fant vi en ved dette navnet under husliste 29, personseddel nummer 4. Men denne personen oppgir å være født i Ringsaker i 1863, ugift og hustømmermann – ikke skomaker. Andreas Andersen har imidlertid sagt at han er født i Biri i 1858 i alle andre kilder. Et oppslag i folketellingen 1900 oppklarer imidlertid denne saken. På Ekern midtre befinner det seg en hustømmermann ved navn Andreas Andersdatter Ekern, født 1863 i Ringsaker. Samtidig er Anders Andersen Karlstad nevnt på Ekern søndre, født 1858 i Biri, og gårdbruker.

Skjermbilde 2015-11-15 kl. 07.33.27

 

Kilde: www.digitalarkivet.no

Det er ikke alltid vi finner det vi leter etter med en gang, og her må man kanskje bla seg gjennom folketellingen 1891 for et større område for å finne rett person. En løsning kan være å se nærmere på hvor de andre barna er født, og når han tok over gården Ekern søndre på Biristrand.