Hopp til innholdet

Kulturminnedagene i Målselv

Jeg vil delta på Kulturminnedagene i Målselv med to foredrag: “Fattigfolks Amerika – innvandringen til Indre Troms” og “Kilder til slektsforbindelser mellom Østerdalen og Indre Troms”.

Målselv har en  levende kulturarv som formidles gjennom lokalhistorie, sang og musikk, og gjennom fysiske kulturminner og miljøer med  kunnskap om håndverk og husflid. Dagene markeres sammen med Slekt og Data, Tromsø. De eldste rydningsplasser, kvinner  og menn som ryddet i dalen, står i fokus. Det blir en reise fra Rossvold  nede i  dalen, via Fagerlidal /Andselv, Løvhaug/Rundhaug og  Øverbygd. Siste stoppested blir Kongsvolltunet ved Rostadvatnet. Historiker og bygdebokforfatter Vidkunn Haugli guider og formidler  historien og kulturminnene.

Påmelding til Målselv historielag innen 6.september til Frank Nygård, e-post: fnyga@online.no eller jarlebakke@outlook.com  

Målselv historielag sørger for buss, omvisningmiddag og lunsj. Påmelding  kr. 600.00 sendes til Målselv historielag: 

Konto: 4776 16 51 788, eller vipps 141188. Merk innbetalingen  med «kultur 2023». 

Programmet blir slik tidsplanen nedenfor viser. 

Lørdag 16.september

Kl. 0900  Buss fra Høgtun kulturklynge. Olsborg
Kl. 0930  Nedre Rossvold.  Busettere fra Rana
Kl. 11.00  Fagerlidal. Busettere fra Øyer, Gudbrandsdalen. Gammel fjøsmur/ruin
Kl. 13.00  Løvhaug-Bakkehaug. Busettere fra Storelvdal. Lunsj/tradisjonsmat 
Kl. 15.00  Øverbygd. Holmen- Skille. Busettere fra Muonioniska, Finland
Kl. 16,00  Middag  og omvisning på Kongsvolltunet  
Kl. 1800   Retur til Høgtun kulturklynge

Søndag 17. september

Kl.  10.00 – 1200  Slektsforskning v/Liv Marit Haakenstad. Frammøte Høgtun Kulturklynge, Auditoriet.
Kl.  12.15   Kaffe  Spørsmål om slektsforskning, Hvordan komme i gang m.m. 
Kl.  13.30  Avslutning