Linker

Norsk slektsgransking (Norwegian Genealogy)
– Digitalarkivet – http://www.digitalarkivet.no
– Tips til søk i Digitalarkivet – http://www.arkivverket.no/arkivverket/Digitalarkivet/Hjelp/Soek
– Det gamle Digitalarkivet – http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebMeta.exe
– Skanna kirkebøker – https://media.digitalarkivet.no/kb/browse
– Registreringssentralen for historiske data – http://www.rhd.uit.no
– Dokumentasjonsprosjektet – http://www.dokpro.uio.no
– Skannet skiftemateriale – https://media.digitalarkivet.no/sk/browse
– Skannet rettergangsmateriale – https://media.digitalarkivet.no/rg/browse
– Gravminner i Norge – http://www.disnorge.no/gravminner/index.php
– Krigsseilerregisteret – https://www.krigsseilerregisteret.no/no
– FamilySearch – https://familysearch.org
– Norway-Heritage – http://www.norwayheritage.com
– The National Archives of Norway – https://www.arkivverket.no
– The Digital Archives – https://www.digitalarkivet.no/en/
– The Digital Archives – Help – https://digitalarkivet.no/en/content/help
– The Old Digital Archives – http://gda.arkivverket.no/cgi-win/WebMeta.exe?spraak=e
– Digitized Parish Registers – https://media.digitalarkivet.no/en/kb/browse
– Scanned archives – https://media.digitalarkivet.no/en/
– Gothic script – http://www.hist.uib.no/gotisk/ 
– Cemeteries in Norway – http://www.disnorge.no/gravminner/index.php?language=engelsk
– The Norwegian Historical Data Centre (NHDC) – http://www.rhd.uit.no/indexeng.html
– The Documentation Project – http://www.dokpro.uio.no/engelsk/index.html
– Adressebøker – https://www.nb.no/samlingen/tidsskrift/adresseboker/

Norwegian and Norwegian-American Newspapers
– Current Newspapers – www.norske-aviser.com
– Det løfterike landet – https://www.nb.no/emigrasjon/
– Library of Congress – https://chroniclingamerica.loc.gov/search/titles/results/?state=&county=&city=&year1=1690&year2=2009&terms=&frequency=&language=&ethnicity=Norwegian&labor=&lccn=&materialType=
– Morgenbladet – first daily newspaper – https://morgenbladet.no
– Norwegian-American Newspapers, National Library – https://www.nb.no/sn/norsk-amerikanske_aviser.html
– Nordisk Tidende – https://www.nb.no/search?mediatype=aviser
– Norwegian Newspapers in America – https://naha.stolaf.edu/archivesdata/n-anewspapers/
– The BadgerLink –
https://access.newspaperarchive.com/?nm=ZV/8GUWcI4eVujyB6Dpyrw==&pw=mqgOf0Vn7GArPrRl1FeWrA== (Only for people in Wisconsin)
– The Bibliographical collections of Thor M. Andersen (TMA) – https://www.nb.no/baser/tma/index.html
– The Norwegian American – www.norwegianamerican.com
– The National Library of Norway – www.nb.no
– The Rowberg Index – https://naha.stolaf.edu/archivesdata/rowberg/index.cfm
– Wisconsin Historical Society – https://www.wisconsinhistory.org//Records/Article/CS15022
– California Vikingen (WorldCat) – www.worldcat.org/search?q=Los%20Angeles+ti:California%20Vikingen&fq=x0:(news%20OR%20jrnl)

ELCA – Evangelical Lutheran Church in America
– ELCA-kirkebøker – www.ancestry.com
– ELCA-kirkebøker – www.familysearch.org
– Oversikt, ELCA – https://www.elca.org/Resources/Archives

Bøker
God skikk – om bruk av litteratur og kilder i allmenne historiske framstillinger.
https://docplayer.me/18111831-God-skikk-om-bruk-av-litteratur-og-kilder-i-allmenne-historiske-framstillinger.html
– Norlie, O.M. (1918). Norske lutherske menigheter i Amerika, 1843-1916 – https://catalog.hathitrust.org/Record/008626462
– Ulvestad, M. (1907). Nordmændene i Amerika : deres historie og rekord – https://catalog.hathitrust.org/Record/100571747

Bilder og opphavsrett
– Opphavsrett – fotografiske verk eller fotografiske bilder – https://www.kulturradet.no/documents/10157/495f2cf5-0ddf-4f4d-b248-e0a1f2e5e908
– Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven) – https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-40

Danmark (Denmark)
– Dansk Demografisk Database – http://ddd.dda.dk
– Minder om danske krigere 1848-50 og 1864 – http://gravminder.blogspot.dk
– Det Danske Udvandrerarkiv – http://www.emiarch.dk/home.php3

Storbritannia (Great Britain)
– Kilder – http://www.findmypast.co.uk

Generelle sider, USA/Canada
– Ancestry – https://www.ancestry.com
– Ancestry; Wild cards and how they are used – https://support.ancestry.com/s/article/US-Advanced-Search-Tips
– Archives.com – http://www.archives.com
– Cyndi’s List – http://www.cyndislist.com
– ELCA Archives files – https://search.ancestry.com/search/db.aspx?dbid=60722
– Ellis Island – http://www.libertyellisfoundation.org
– FamilySearch – https://familysearch.org
– FindAGrave – https://www.findagrave.com
– Fold3 – http://www.fold3.com
– GenealogyBank – http://www.genealogybank.com
– Library and Archives Canada – http://www.bac-lac.gc.ca/eng/Pages/home.aspx
– Rootsweb – http://www.rootsweb.ancestry.com
– Rowberg Index – http://www.naha.stolaf.edu/archivesdata/rowberg/index.cfm
– Stephen P. Morse – http://www.stevemorse.org
– Sysoon – http://www.sysoon.com

New York
– Brooklyn Daily Eagle – https://bklyn.newspapers.com
– Ellis Island – http://www.ellisisland.org
– Italian Genealogical Group (mange nordmenn registrert der under vielser) – http://italiangen.org/records-search/grooms.php
– New York Times – http://www.nytimes.com/ref/membercenter/nytarchive.html

Illinois
– Illinois Historical Society – http://www.historyillinois.org
– Counties – http://www.ilgenealogy101.com/county-records/
– Illinois Records – http://www.archives.com/genealogy/records-illinois.html
– Vital Records – https://www.familysearch.org/learn/wiki/en/Illinois_Vital_Records
– Illinois, County Marriages, 1810-1934 – https://familysearch.org/search/collection/1803970

Iowa
– State Historical Society of Iowa – http://www.iowahistory.org
– Iowa Genealogical Society – http://iowagenealogy.org
– Iowa Genealogy & History Guide – http://www.iowagenealogysearch.com

Minnesota
– Minnesota Historical Society – http://www.mnhs.org

Wisconsin
– Wisconsin Historical Society – http://www.wisconsinhistory.org

Sør-Dakota
– South Dakota State Historical Society – http://history.sd.gov
– South Dakota Digital Archives – http://sddigitalarchives.contentdm.oclc.org

Nord-Dakota
– State Historical Society of North Dakota – http://www.history.nd.gov

Canada
–    Library and Archives Canada – http://www.bac-lac.gc.ca/eng/Pages/home.aspx

Google search
– How To Be A Google Power User – http://www.makeuseof.com/tag/google-power-user/