Om

Liv Marit Haakenstad, AG® er utdannet lærer, og eier og driver firmaet Genit AS. Haakenstad jobber til daglig som slektsgransker og forfatter. Hun har de siste årene også jobbet mye for advokater og bobestyrere med å finne arvinger.

Haakenstad er også en velkjent foredragsholder, og kan tilby foredrag, kurs, veiledning og slektsgransking.

Kort CV:
– Utdannet cand.mag. fra Høgskolen i Hedmark med fagene:
– Lærer med musikk grunnfag, 60 vkt., Hamar Lærerhøgskole 1990-1993
– Naturfag (biologi), 10 vkt., Hamar Lærerhøgskole våren 1995
– Gotisk skrift med kilde og arkivkunnskap, 2,5 vkt., NTNU høsten 2002
– Vikinger, kristning og rikssamlinger 800-1200, 2,5 vkt., NTNU høsten 2003
– Antikkens kultur, 5 vkt., NTNU høsten 2004
– Lokalhistorie (mellomfag), 10 vkt., Høgskulen i Sogn og Fjordane høst/vår 2006/07
– Historie, 20 stp., Universitetet i Nordland høsten 2011
– Slektsgransking, 7,5 stp., Høgskulen i Volda høsten 2015
– Master i Faglitterær skriving, 120 stp., Universitetet i Sørøst-Norge 2013-
– Accredited Genealogist® (AG®) fra 16. mai 2019

Bokutgivelser:
Slektsgransking med dataveiledning (Orion Forlag 2001, revidert 2004)
Slektsgranskerens guide til utvandringen 1825-1930 (Orion Forlag 2008)
Slektsgransking. Steg for steg med praktiske eksempler (Aschehoug Forlag 2010)
Min slekt – nyttige notater og utfyllingsskjema i slektsgransking (Vigmostad & Bjørke 2012)
Min slekt – skjemahefte (Vigmostad & Bjørke 2012)
A Taste of Norwegian Ancestry (e-bok, egen utgivelse, 2012)
Slektsgranskerens guide til utvandringen 1825-1930 (Vigmostad & Bjørke 2013)
From Norway: A few emigrants from Nord-Trøndelag and Sør-Trøndelag (e-bok, egen utgivelse, 2014)
På sporet av familien. Kilder og metoder i slektsgransking (Vigmostad & Bjørke 2015)

Andre oppdrag:
– Har skrevet en del artikler i Hjemme-PC.
– Har vært datajournalist i Slekt og Data (DIS-Norge sitt medlemsblad).
– Har holdt kurs, samt flere foredrag i Norge og USA.
– Fra september 2010 – desember 2015 – lærer på kurs i Folkeuniversitetet Nettstudier som jeg også var forfatter av.
– Høsten 2010 – utført slektsgransking for “Wall to Wall” på vegne av “Who do you think you are?”, BBC.
– Eide og drev i 2011 de to-språkelige e-magasinene Vikingroots og Slektsnytt sammen med tre andre.
– Høsten 2012 – publiserte to apper for iPhone/iPod/iPad om norsk slektsgransking – NorSlekt (norsk) og NorAnc (engelsk).
– Haakenstad har fra mars til desember 2012 deltatt i prosjektet Det Digitale Nord (mobil læring via smarttelefon).
– Høsten 2015 – utført slektsgransking for “Zone3 – A Média” på vegne av “Who do you think you are?”, Canada.
– Tre sesonger av «Anno» for NRK

Tjenester:
– Oppdrag fra advokater med å finne arvinger.
– Hjelpe privatpersoner med å finne slekta si, samt veileder slektsgranskere.
– Holde foredrag og kurs innen slektsgransking og skriving av faglitteratur, spesielt slektshistorie og biografier.

– Haakenstad er også Accredited Genealogist® (AG®) fra the International Commission for the Accreditation of Professional Genealogists (ICAPGen) fra mai 2019. Hun er medlem av Norsk Faglitterær Forfatter- og oversetterforening (NFFO – www.nffo.no), Association of Professional Genealogists (APGen), samt slektsforeninger i Norge.

Adresse:
Genit AS
Karlsvognen 57
2315 HAMAR

Mobil: 99018255
Organisasjonsnummer: 912 441 822MVA