Hopp til innholdet

Personvernvilkår

Analyseverktøy og informasjonskapsler
Genit.no bruker analyseverktøyet Google Analytics og informasjonskapsler (”cookies”) for å analysere brukermønsteret og lage et bedre innhold på hjemmesida. Det lagres kun generell informasjon som tidspunkt på døgnet, hvilke sider som leses mye, og hvor brukeren kommer fra.

Personopplysninger som lagres
Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder: navn, postadresse, telefonnummer og e-postadresse. I noen tilfeller har vi også lagret kundens fødselsopplysninger.

Formål med behandlingen
Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.

Rettigheter for den registrerte
Personopplysningene dine behandles i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Arkivering
Slektsopplysningene dine er trygge hos oss. De ligger arkivert digitalt eller på papir – innelåst og sikret digitalt eller fysisk. Det som ikke skal oppbevares, makuleres.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter
Vi deler ikke med andre – verken selger, overfører eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.