Skannede kirkebøker

Skjermbilde 2014-01-02 kl. 09.32.27-kopiArkivverket.no er delt i flere sider. Digitalarkivet.no er en av dem, men de skannede kirkebøkene er en annen side. Der ligger kirkebøkene i originalskrift. Kirkebøkene er ført kronologisk tidsmessig, så du må lete etter hver enkelt hendelse (dåp, ekteskap osv.).

Kirkebøkene finnes skannet på siden http://www.arkivverket.no/URN:kb_read. Under finner du noen opplysninger om hvordan du bruker leseren til kirkebøkene.

Skjermbilde 2014-02-02 kl. 19.04.19

Skjermdump fra Skannede kirkebøker.

Vi har valgt å dele det første bildet du kommer til når du skal begynne å lese kirkebøkene i tre inndelinger. Den første delen er snarveier til Arkivverket og Digitalarkivet, i tillegg til at du kan velge språk. I den andre delen er kan du velge hvilket fylke du vil ha kirkebok fra, prestegjeld/sokn, hvilken type kirkebok (ministerialbok, klokkerbok osv.), du kan angi en periode eller du kan søke etter navnet på prestegjeld/sokn/embete. Klikk utfør når du har gjort dine valg. I den tredje delen har vi merket ut alle kirkebøkene for Biri i Oppland. Bildet ovenfor representerer Mitt utvalg.

Vi har også merket av Soknehistorikk. Du må klikke på lenken, så på ordene prestegjelds- og soknehistorikk i denne setningen: ”Inntil denne basen er klar vil vi henvise brukerne til den prestegjelds- og soknehistorikken som allerede finnes i tilknytning til kirkebøkene i vårt mikrofilmregister.” Eller gå direkte til http://www.arkivverket.no/arkivverket/Bruk-av-arkiv/Slekt/Hovedkilder/Kirkeboeker/Soknehistorikk. Soknehistorikken gir en oversikt over hva som har skjedd med de ulike prestegjeldene opp gjennom tiden – sammenslåinger, splittelser, så vel som branner i kirkene.

Skjermbilde 2014-02-02 kl. 19.10.16
Skjermdump fra Skannede kirkebøker.
Når du åpner en kirkebokside, vil den se slik ut. Innholdet vil variere. I del 1 kan du gå tilbake til utvalget ditt, eller du kan gjøre et nytt utvalg. Del 2 gir deg full informasjon om kirkeboken, mens under Listetype i del 3, finner du ulikt innhold av kirkeboken. Noen vil se slik ut som over, med fødte og døpte, konfirmerte osv., mens eldre kirkebøker vil kun ha døpte og begravede. Dette er avhengig av epoke og sted. Dersom dåpen skjedde i 1843, kan du klikke på den blå lenken som er merket 002 under del 4. Dette er da side 2.
Skjermbilde 2014-02-02 kl. 19.13.31
Skjermdump fra Skannede kirkebøker.
Når du åpner denne siden, ser det slik ut. Øverst i del 1 finner du mulighet for å endre bildestørrelsen, og bildeinformasjon er den som vises i del 2. De to øverste linjene kan brukes i kildeføringen. Sidehode under del 1 er snarveier tilbake til Digitalarkivet.
Under del 3 er alle pilknappene knyttet til å bla i kirkeboka. Du kan bla en side, fem sider eller tjue sider om gangen, eller du kan bla til begynnelsen eller slutten av kirkeboka. Nytt utvalg og Mitt utvalg finnes også her. Innholdssiden er forrige skjermbilde. Foruten en hjelpeknapp finnes PDF-1 og PDF-2. Velger du PDF-1, får du begge sidene opp på samme A4-side. Dette kan av og til bli for utydelig og liten skrift. Derfor kan du bruke PDF-2. Da kommer begge sidene opp, men en og en side per A-4-side. Del 4 er selve kirkeboksida.