Skanna kirkebøker I

Alt det skanna materialet i Digitalarkivet er nå samla på nettstedet https://media.digitalarkivet.no. Her finner du hovedgruppene Eiendom og tinglysing, Befolkning og Lov og rett. Her vil du finne ulike typer kilder, som kirkebøker, folketellinger, skifter og eiendomspapirer. Kirkebøkene finnes under hovedgruppen Befolkning. 

 

Søk etter kirkebøker
La oss se litt på kirkebøkene. Velg Bla i kirkebøker Norge. På venstre side får du opp menyen Søk etter skannede kirkebøker. Her kan du velge hvilket oppbevaringssted, arkiv, fylke, prestegjeld eller sokn som du søker etter. Du kan gjøre flere valg i hvert søkekriterie, som for eksempel flere fylker. Du kan også velge kirkeboktype som ministerialbok eller klokkerbok, og listetype (fødte, døpte, viede osv.), om du vil begrense dette til en bestemt hendelses, for eksempel fødte. Søket kan også avgrenses med ønskede årstall, eller foreta et søk i fritekst. Prøv dette ved å klikke i det tomme feltet under Fylke og velg Oppland, og under Arkiv kan du velge Biri prestekontor. Klikk Søk. Dette gir 27 ulike treff på materiale som finnes på Biri prestekontor. Dersom det blir for mange treff, må du prøve å avgrense søket enda mer.

 

 

Skjermdump fra Digitalarkivet som viser treff for Biri prestekontor. I ramme 1 kan du velge søkekriterier, i ramme 2 vil du få opp resultatet. Ramme 3 viser hva de ulike forkortelsene står for ved å føre musa over forkortelsen, i mellom ramme 3 og 4 kan du klikke deg til første side i kirkeboka, i ramme 4 kan du klikke deg inn på innholdet i kirkeboka, mens i ramme 5, under bokstaven ”i”, kan du få informasjon om de enkelte kirkebøkene.

 

I ramme 3 kan du klikke på ønsket hendelse. I det du fører musa over for eksempel forkortelsen «dp» (døpte) som her, så kommer det opp hvilke hendelser, og perioden – i dette tilfellet Fødte og døpte (1730-1879). Andre vanlige forkortelser er «kf» for konfirmasjon, «vi» for viede og «gr» for gravlagte. 

Klikker du deg inn på Ministerialbok nr. 9, 1887-1900, får du opp dette bildet:

 

Bildet du nå kommer til kan deles i seks seksjoner. La oss se på dem en etter en.

  1. I menyen øverst til venstre, finner du en Hjem-lenke, som fører deg tilbake til framsida. Klikker du Søk kirkebøker Norge, vil du få opp igjen det søket du gjorde før du kom til bildet ovenfor. Klikker du Innhold, vil du få en oversikt over hele denne kirkeboka – år for år og side for side. Denne funksjonen er veldig nyttig når du leter etter bestemte datoer. Den siste delen av denne menyen består i dette tilfellet er koden «kb20060425050004». Denne kan du kopiere ut ved å klikke på utklippsmenyen ved siden av. Klikker du Hjem, vil du nederst på siden finne menyen Direkteoppslag med bilde-ID. Tar du koden «kb20060425050004» og limer denne inn i dette feltet, og Enter, så vil det ta deg direkte til sida det gjelder.
  2. Område 2 viser øverst hvilken kilde det dreier seg om. Denne menyen kan man justere ved hjelp av menyene i område 5. 
  3. Meny nummer 3 består av direktelenker til andre nettesteder innen Arkivverket, som Arkivverkets egen side, Digitalarkivet, Blogg og Forum. Trenger du å få opp sida på engelsk, trykker du på lenken Engelsk. Klikker du på spørsmålstegnet, åpnes det en oversikt over hurtigmenyer. Menyen helt til høyre er for å opprette en brukerkonto, eller logge inn dersom du allerede har en. Dette er nødvendig dersom du vil ta en utskrift eller bruke alle innstillingene som er tilgjengelig.
  4. I område 4 kan du taste inn et sidetall dersom du vet dette, og klikke Enter. I dette tilfellet står det at sidetallet mangler. Kildeinformasjon under i-en er identisk med den som finnes i oversikten over kirkebøkene i den første skjermdumpen. Ikonet med lenke gir deg en sidemeny med blant annet oversikt over referansen. Denne kommer vi tilbake til senere. Den siste knappen som ser ut som en liste, har tittelen Åpne kildespesifikt søk. Dersom det finnes en søkbar avskrift av en kilde, så vil denne føre deg til denne.
  5. I den menylinja vi har merket 5, finnes det en slide, og ved å dra denne, kan du bla hurtig fram og tilbake i kirkeboka. Den viser hvilken side du er på. Tallet som vises etter sliden (a) er sidetallet, deretter er det to piler (b), der du kan bla deg fram og tilbake i kirkeboka. Tegnene for pluss og minus (c) kan forstørre eller forminske sidene, mens sirkelen med pil vil rotere sida (d). Du kan også invertere sida (e) – da vil den for eksempel bli negativ, dersom du har den i normal svart/hvitt-modus. X-en (f) nullstiller, og du har mulighet for å slå fullskjermmodus på og av (g), samt at du kan kopiere til utklippstavla (h). Pila som peker nedover gir deg mulighet for å logge inn (i). Knappen med de tre prikkene fjerner eller gir deg sidemenyen igjen (j).
  6. Selve kirkebokoriginalen finnes i område 6.


Menylinje 5, høyre del