Tekster

Jeg har en Master i faglitterær skriving fra Universitetet i Sørøst-Norge. Masteroppgava var en del av en biografi om journalisten og redaktøren Carl Søyland. Jeg har også lang fartstid som forfatter, og har blant annet gitt ut bøker på Aschehoug og Vigmostad & Bjørke.

Har du en tekst – liten eller stor, som trenger noen råd på veien, så kan jeg forsøke å hjelpe deg. Ofte kan det hjelpe å sende teksten til andre for å få en idé om veien videre. Enten det er en bok (f.eks. slektsbok), en artikkel eller en oppgave du strever med, ta kontakt, så finner vi frem til en avtale og en pris for arbeidet.