Bastian Svendsen avskrifter

Bastian Svendsen (1795-1865) var lærer, klokker og personalhistoriker. For flere år siden kom jeg over denne samlingen da jeg jobbet med en presteslekt (geistlige) i Nord-Aurdal. Svendsen laget en oversikt over geistlige i Hamar og Christiania stift, Håndskrevne biografiske opptegnelser over geistlige i Hamar og Christiania stift. Det skal kun finnes to eksemplarer av denne samlingen – det ene ved Statsarkivet i Hamar, og det var denne jeg var så heldig å fikk bla i den gangen. I alt var det 19 bind, som finnes i Bokhylla i Digitalarkivet, men det er usikkert hvor bind nummer 1 for Christiania befinner seg. Alle bindene ligger hver for seg.

Norsk biografisk leksikon sier følgende om verket: «Det et meget viktig og stadig benyttet kildeskrift både for personal- og lokalhistorien; men da det også inneholder en god del feilaktige opplysninger, må det brukes med kritikk og varsomhet. (…) Brukt med forsiktighet er imidlertid hans verk et meget betydelig arbeide, som norsk personalhistorie alltid vil stå i takknemlighetsgjeld til.» (Norsk biografisk leksikon, bd. XV, 1966, s. 344)

Skjermbilde 2015-12-27 kl. 13.33.13

Skjermdump fra Biografiske efterretninger om geistligheten i Hamars Stift. VI. Toten og Valdres (og Land), s. 241 av Bastian Svendsen i Digitalarkivet.no. Her opplyses det hvor vedkommende tjenestegjorde, hvem han var gift med, barn osv.

Vi har tidligere skrevet om Lassens samlinger. Dersom det er opplyst at en person var geistlig ansatt der, og han var ansatt i Hamar eller Christiania stift, er dette en mulighet for å finne flere opplysninger om denne personen.