Carl Johan Gerss – Bodøsaken og kvinneforfører

Halfdan Sivertsen er den som får et innblikk i sin slekt i denne episoden av Hvem tror du at du er?. Sivertsen ble født i 1950, og vokste opp i Bodø, og har både fiskere og småborgere blant sine forfedre. Hans tipp-tippoldefar het Carl Johan Gerss, og er ofte nevnt i Bodø bys historiebøker. Gerss var født i Vasa i 1779, og var en del av det som kalles Bodøsaken – en smugleraffære som endte som en stor konflikt mellom England og Norge, der Norge måtte betale store summer i erstatning. Gerss ble første gang nevnt i Norge i dagboken til Christian Fredrik den 20. januar 1814. Bodø ble styrt av handelsmenn fra Bergen og Trondheim på denne tiden, så Gerss ble sett på som en trussel da han kom til Bodø. Han kom fra London og representerte engelske handelsmenn. Men Gerss ble den første som fikk borgerbrev i Bodø, noe som blant annet innebar at du måtte kunne beherske språk som tysk og engelsk. Carl Johan Gerss var ikke skyldig i oppgjøret mellom Norge og England, og selv gikk Gerss konkurs etter Bodøsaken. Han ble aldri dømt for noe i tilknytning til denne saken.

Men hva med Gerss og kvinnehistorier? Det skal ha vært flere av dem. I kirkeboken for Bodø 23. oktober 1815 er Carolina Kristine innført med mor, piken Kristine Marie Ellingsdatter – Sivertsens formoder. Fadderne er svært prominente. Et annet barn ble født med en annen mor, bare ett år senere. Johan Peter var sønn av Gerss og piken Pernille Pedersdatter Kindholmen. Men de prominente fadderne uteblir. Det tredje barnet, Stenetta Sophia, ble døpt 5. november 1818 i Ibestad i Troms av Gerss og piken Christiana Parelius. Ved dette tilfellet, skal amtmannen i Finnmark ha skrevet til amtmannen i Nordland, og det sies at Gerss skal være gift mann i England. 

I London ligger det imidlertid bevis på at Charles John Gerss giftet seg med Sophia Ainsley den 26. juli 1808 i Guildhall, St Olave Hart Street (Ancestry.com). Faren til Sophia Ainsley var en av Londons rikeste kullhandlere. Men Carl Johan Gerss fikk ikke tilgang til penger gjennom sitt ekteskap, da svigerfaren endret testamentet, slik at de 1000 pundene Sophia arvet ble tatt hånd om av andre. Gerss hadde da en forhistorie med tiltale for gambling. Men det var ikke første gangen han ikke hadde tatt hånd om pengene sine, da han allerede skal ha gått personlig konkurs rundt 1804 – i en alder av 25 år. Gerss drar etter 1818 tilbake til London, og han er ved folketellingen 1841 gift med Mary, og har fire barn med henne. Alderen på barna han hadde med Mary tilsier at han kan aldri har skilt seg fra kona Sophia Ainsly, som døde i 1830. Carl Johan Gerss og kona Mary mistet en sønnen William noen uker før folketellingen 1841, så det var fem barn, ikke fire han hadde med Mary. Året 1843 mister Gerss sin Mary ganske brått, og han blir alene med fire barn.

Carl Johan Gerss var fattig, og levde i den fattigste delen av London, og endte etter hvert på fattighuset (Workhouse). Han var ikke frisk, og var antagelig plassert på sykestuen på Bethnal Green. I 1843 døde han i en alder av 63 år – dødsårsaken var en leversykdom. Barna ble tatt hånd om av slektninger. Carl Johan Gerss ble gravlagt i en navnløs fattiggrav ved St. Matthew Church i London.

Stikkord: