En slektsgranskers testament

Etter at en av mine beste venner døde for noen uker siden, begynte jeg å tenke over en del ting. Vi som slektsgranskere har mye informasjon i flere formater – digitalt og på papiret. Hva skal skje med dette materialet dersom du dør?

Det bør du fortelle familien din, men for at det ikke blir noen uklarheter om dette i ettertid, kan det være greit at også dette er skrevet ned. Det finnes en mal på Rootsweb sine sider for hvordan du kan skrive et slikt testamente (på engelsk). Her er det satt av rom for tre personer som kan være aktuelle for å ta ansvar for samlingen din, og sørge for at dine ønsker angående materialet blir overholdt.

Kanskje vil du at dette materialet skal beholdes i familien, eller det skal gis til en lokal eller sentral slektsforening? Men fortell i det minste familien hva du har, og hvor det ligger. Bilder og filer kan lagres digitalt i mapper, men husk å ha en sikkerhetskopi liggende utenfor husets fire vegger. Dersom bildene er sortert godt, vil det være enklere for de som skal rydde i boet å finne frem i dette. Og det er enkelt å dele med flere dersom det ligger digitalt tilgjengelig. Den som skal ta hånd om det digitale, bør ha nok datakunnskap til å ivareta dette. Du kan lage instrukser for hvordan dette skal behandles videre, hvem som skal gjøre det, og hvem som for eksempel skal ha bruksrett til materialet. Bøker kan være av verdi, og de bør takseres av noen som har kunnskap til denne typen bøker. Nettbutikker der de selger brukte bøker kan gi deg en ide om verdien. Antikvariat.net eller Amazon.com kan være nyttige sider.

Et annet tips, er at mange av oss har abonnementer på ulike steder. Noen av disse stedene fornyes abonnementet automatisk, og dersom familien ikke er klar over dette, kan det bli dyrt. Lag en oversikt over hva du har av abonnementer, med brukernavn og passord for disse, slik at familien eller den som har ansvaret for boet ditt kan komme inn og få stoppet disse abonnementene dersom du faller fra.