Flagget. Et nasjonalt symbol blir til.

VAM_flagget_2012_forside_2469_9G051V_jpgFlaggekspert Jan Henrik Munksgaard har skrevet Flagget. Et nasjonalt symbol blir til. Denne boken ble gitt ut som årbok for Vest-Agder-museet i 2012. Museets hjemmeside opplyser følgende:

«Boken tar for seg flaggutviklingen i Norge, inkludert norske kongers merker, vikingenes skipsfløyer og middelalderens religiøse og verdslige bannere. Den største delen vil behandle tidsperioden 1814-1821, fra vi fikk vårt første nasjonale flagg som fri nasjon til dagens trikolor vant avstemningen i mai 1821.
Folk flest vet lite om det norske flagget. Denne boken forteller mange spennende historier om flaggene som har eksistert i Norge, og som selv historikerne kjenner lite til. Det kan for eksempel være om bakgrunnen til vikingenes ravneflagg, om hvorfor kong Christian Frederik ville ha et grønt og grått norsk flagg i 1814 og hvorfor det er en myte at det var sønnen til Fredrik Meltzer, og ikke ham selv, som tegnet det norske flagget. Flagghistorien er en norgeshistorie i miniatyr.»

Les mer på museets egen side.