Fødselsjournal

Kirkebøker varierer i innhold, men av og til kan en detalj få meg til å begynne å undersøke en sak nærmere. Jeg reagerte nylig på en innførsel i Fødselsklinikken i Bergen i 1894.

Det stod at foreldrene var bosatt i Flekkefjord, men at barnet var født i Bergen. Etter å ha sjekket folketellingen 1900, så jeg at fem barn i denne familien var født i Bergen – alle født mellom 1892 og 1900.

Men i 1900 var familien bosatt i Flekkefjord. Det var derfor naturlig å tro at de hadde bodd en periode i Bergen. Ved folketellingen 1891 fant jeg ikke familien i Bergen. Samme folketelling for Flekkefjord er ikke lagt ut enda, så jeg fikk ikke sjekket den. Men de var bosatt på samme adresse i 1910 som i 1900.

Jeg lette så opp alle barna som var født i Bergen, og alle barna var født på Fødselsstiftelsen. I en e-post fra Statsarkivet i Bergen fikk jeg opplyst at det fantes journaler fra stiftelsen. Det viste seg at disse inneholdt utfyllende opplysninger om fødslene. Denne mora hadde hatt en meget tøff tvillingfødsel i 1891, og etter all sannsynligvis holdt hun på å dø. Derfor har hun av en eller annen årsak valgt å føde i Bergen. Hun har bodd i Bergen en måned før hver fødsel, og barna er døpt samme sted rundt en måned etterpå.

Vi kan jo spekulerer i hva som har skjedd i Flekkefjord. Betvilte de jordmor sine kunnskaper? Eller var det legen som ikke holdt mål? Og kjente de noen i Bergen som hun kunne bo hos? Selv om familien hadde godt med penger, så snakker vi her om 10 måneder opphold i Bergen til sammen, og det må ha vært kostbart dersom de ikke kunne bo privat.