Hvem tror Lippestad at han er?

Advokat Geir Lippestad er førstemann ut i sesong 3 av programmet Hvem tror du at du er? på NRK. Han vokste opp på Prinsdal i Oslo med mor og far og to søsken. Farfar Carl Fredrik Brandt Lippestad (1902-1973) var ansatt på Ringnes, en driftig kar med hunder som var oppkalt etter ølmerker. I 1927 var han bosatt i Pilestredet 41 A, og arbeidet som selger. Moren Gudrun Hildeborg bodde også der – hun var enkefrue, og født Møller. Faren Carl Thorvald Lippestad (født 1856) var født på Lippestad i Hobøl, Østfold, men døde tidlig. 

Oldefaren Carl Thorvald og broren Johan Anton Lippestad ble begge lærere, og drev en institusjon på Thorshov for unge jenter med psykisk utviklingshemning – eller "skole for abnorme piger", som det het den gangen. Flere av familiemedlemmene Lippestad flyttet til Oslo for å hjelpe til på skolen. Også kona til Carl Thorvald, Gudrun, jobbet der i sin tid. Oslo Særskole blir senere Carl Thorvald Lippestad sin arbeidsplass. 

I Vidkun Quisling regjering satt det sosialminister Johan Andreas Lippestad (1902-1961). Han var sønn av Johan Anton Lippestad (1844-1913) og hans kone Johanne Karoline Elisabeth Sissenère Larsen (1860–1913).

Carl Thorvald Lippestad grunnla Ullevålveien skole for personer med lærevansker. Huset ble kjøpt i 1896, og er fortsatt en skole for elever med lærevansker. Han døde før skolen ble satt i gang, da han under innflytningen den 28. august 1913 fikk gjenåpnet et gammelt magesår som viste seg å være dødelig. Men hans pedagogikk er fortsatt i bruk.

Ønsker du å se programmet igjen, kan du gå inn på NRK.

Stikkord: