Hvordan skrive biografi om det alminnelige?

kathe-alltid-vart-i-norgeDet florerer av blogger og hjemmesider med mer eller mindre gode råd om hvordan skrive en biografi. Det listes opp 10 spørsmål, 20 spørsmål og helt opp i 50 spørsmål som skal besvares. Kanskje får du svar på noen av dem, andre vil du få et vagt svar på, og noen er umulige å besvare. Alt avhenger av epoke, samfunnstilknytning, hva som er bevart, og hva du finner av det bevarte materialet.

Det å skrive er et håndverk, og for å bli en god håndverker, må man ha kunnskap om faget, øve seg på faget, og ha gode veiledere. Mesteren skal veilede lærlingen. Og ofte sies det at dersom du har talent for noe, og lykkes, så er 90 prosent av det hardt arbeid.

Under mitt masterstudie i Faglitterær skriving, lærte vi om denne lille boken Kathe, alltid vært i Norge (2007), som viser hvordan du kan hente mye ut av lite. Espen Søbye har ikke mange kildene å forholde seg til om denne 15-åringe jødiske jenta Kathe Lasnik, som ender sine dager i Auschwitz-Birkenau under andre verdenskrig. Men han baserer boken på generell historie, lokalhistorie og det han finner av konkrete hendelser i kildene. Søbye griper de mulighetene han får til å fortelle historien om Kathe. Folketellingene er gjerne den spede begynnelsen, og der startet også Søbye. Der kan du finne familierelasjoner, yrker, alder, statsborgerskap og adresse. Og så følges folketellingen opp av andre kilder, avhengig av hvor og når du leter etter slekt. Særlig kan det være vanskelig å finne dokumentasjon på tidlig barndom og ungdom. Men det er nettopp her Søbye befinner seg – 15 år da hun dør! Denne boken kan vi slektsgranskere lære mye av.

Bildet er hentet fra www.adlibris.com.