Mia Gundersen i morfars fotspor

Skuespiller og musikalartist Mia Gundersen begynte tidlig i barneteater. Hun ble født 1961 i Stavanger. Moren var rusmisbruker. Dette var noe Mia Gundersen ikke fikk lov til å snakke om. Det ble snakket lite om bakgrunnen hennes – alt skulle ties i hjel. Mia Gundersens leveregel er at det er ingenting som det skal ties om.

Torger Rikard Birkeland Larsen (1909-1994) og Ingfrid Birkeland (1914-2004) fikk datteren Unni, Mia Gundersens mor. Morfaren malte, og han hadde et rom han kunne trekke seg tilbake til der de bodde. Morfar Torger var mye for seg selv. Heller ikke faren hennes eller søsteren vet mye om morfar. Onkelen Tor Inge Birkeland møter Mia Gundersen ved sosialboligen i Beyers Vaisenhusgata 39, Stavanger der foreldrene bodde. Foreldrene hadde ikke råd til annet, da Torger Rikard Birkeland Larsen hadde sesongarbeid. Miljøet der var ikke det beste å vokse opp i for et barn.

Hvem var Torger Rikard Birkeland Larsen (Bessa)? Passet hans tyder på at han var til sjøs? Mønstringsprotokollene viser at han fikk seg hyre, og startet som dekksgutt (pokergutt). Han var også messegutt, fyrbøter (sotengel) og lempegutt, men alle disse yrkene var nederst på rangstigen om bord på dampskipene. 

Det var ikke mange muligheter, og antagelig ønsket han å bli kunstner. Torger Rikard Birkeland Larsen ble født utenfor ekteskap 18. april 1909 i Stavanger av fyrbøter Torjus Pedersen Birkeland (f. 1889) og Regine Danielsen (f. 1889). I 1910 bodde han sammen med sin mor Regine Danielsen, og besteforeldrene Rasmus (f. 1854) og Elen Marthine Danielsen (f. 1850) i Biskop Rejnoldsgate 12, Stavanger. Morfar Rasmus Danielsen var blikkenslager, men betalte ikke skatt. Dette tyder på at han var fattig, og den kommunale folketellingen fortalte at Rasmus Danielsen drakk. Regine Danielsen (f. 1888) giftet seg med Hans Larsen, og de har tre barn sammen i 1914, i tillegg til Torger. Men senere finnes Torger i nedre Blaasenborg hos besteforeldrene – et veldig fattig strøk i Stavanger. 

Men Torger Rikard Birkeland Larsen fikk skolegang, på tross av forholdene hjemme, og han hadde gode karakterer på skolen – langt over gjennomsnittet. Men i 5. klasse skjer det noe. Han flytter til Johannes skole, men fraværet øker, og karakterene faller til andre enden av skalaen. Torger Rikard Birkeland Larsen blir flyttet til Lindøy tvangsskole rundt 1920. Her ble gutter som var ”moralsk fordervede” isolert – langt bort fra byen. Der tilbrakte han ett år og åtte måneder – lengere tid enn det de andre guttene måtte tilbringe der. Her utførte guttene blant annet steinleggingsarbeid, som en del av datidens pedagogikk. Det å ha Lindøy på rullebladet gjorde det vanskelig å skaffe seg jobb senere, og det var noe som forfulgte deg resten av livet. Torger Rikard Birkeland Larsen klarte aldri å komme seg helt ovenpå, på tross av gode evner.

Stikkord: