Nordisk Tidende online!

Nasjonalbiblioteket (www.nb.no) har som sikkert kjent en mengde kilder som er lagt ut gratis og søkbart – enten bare for de som har norsk IP-adresse, eller for alle. Jeg søkte i går etter en prest, som er en av mange brikker i masteroppgava mi. Men så fikk jeg opp et treff fra Nordisk Tidende. Jeg var ikke sikker på om jeg så rett, og måtte gå tilbake til avansert søk, aviser og jo, jammen lå ikke Nordisk Tidende i nedtrekkslista under Tittel!

I boka Av en utvandreravis’ saga: Nordisk Tidende i New York gjennom 75 år av Karsten Roedder (to binde – 1966 og 1968) fortelles historien til Nordisk Tidende (også tilgjengelig på www.nb.no). Den 3. januar 1891 kom det første nummeret ut i Brooklyn ved boktrykker Emil Nielsen fra Oslo. I 1911 kom Sigurd Arnesen til avisa. Han utvandret fra Stavanger i 1904, og avisa gjennomgikk en kraftig opprydning under ham. A. N. Rygg kommer inn som redaktør i 1912, og det er da eventyret virkelig begynner for Nordisk Tidende (Roedder 1966: 14, 28-29).

Det ser ut til at det er årgangene til og med 1922 som ligger ute så langt, og disse er tilgjengelige for alle. Men avisa er ei gullgruve for deg som leter etter slekt på østkysten i USA. Etter at Carl Søyland tok over som redaktør i 1940, ble avisa lest over hele USA, og en viktig kilde til det som skjedde i Norge under og etter andre verdenskrig.

Avisen eksisterer fortsatt, der den har gått fra Nordisk Tidende til Norway Times, til Norwegian American Weekly, og i dag teh Norwegian American (http://www.norwegianamerican.com).