Nye fylkesgrenser

Fylkesgrensene er i ferd med å endres i Norge. De opprinnelige 19 fylkene reduseres nå til 11 fylker. Grenseinndelingen kan ha betydning for hvor vi må lete etter gårder og steder –  hvilken kirkebok eller folketellings-distrikt vi skal jobbe med.

De nye fylkene er fordelt som følger:

  • Viken (var Buskerud, Akershus og Østfold)
  • Innlandet (var Oppland og Hedmark)
  • Vestfold og Telemark (var Vestfold og Telemark)
  • Agder (var Vest- og Aust-Agder)
  • Vestland (var Sogn og Fjordane og Hordaland)
  • Troms og Finnmark (var Troms og Finnmark)

Disse fylkene beholdes som de var:

  • Oslo
  • Rogaland
  • Møre og Romsdal
  • Nordland

Norgeskart er et godt verktøy for å finne gårder og steder, og kommunegrenser. Du kan lese mer om reformen på Kartverket sine nettsider.

Trenger du å gå tilbake i tid, finnes det en god oversikt på hjemmesidene til SSB, eller du kan lese historiske kart hos Kartverket.

Gamle fylkesgrenser

Nye fylkesgrenser