Once removed

Når du leter ette slekt i Amerika, brukes slektskapsbetegnelsen «once removed», eller «en generasjon forskjøvet», som vi ville sagt på norsk. Det betyr at to personer kommer fra ulike generasjoner. Så den ene av to personer som møtes kan være datter av søskenbarnet til den andre. I Norge bruker vi kun «rene generasjonsbetegnelser», som søskenbarn, tremenning eller firmenning.