Papirløse tilstander

Det har vært mange spådommer om papirløse tilstander etter at dataen gjorde sin inntogsmarsj, men hva skal vi gjøre når det blir store mengder dokumenter? Slektsgransking kan fort bli mye papir, og det er ikke bestandig man vet hvordan man skal arkivere alle papirene. Men våger du å gå til papirløse tilstander, finnes det noen muligheter.

Paper3

Paper 3 er et alternativ. Programmet finnes for både Mac og Windows,  iPhone/iPad og en Online-versjon. Prisen er heller ikke for stiv. Til sammenligning koster konkurrenten NVivio en god del mer.

I Paper 3 kan du søke etter dokumenter, importere og organisere ulike dokumenter, skrive og sitere. Når du leser dokumenter, kan du utheve eller sette inn kommentarer – det som på engelsk kalles ”annotation”. Du kan dra dokumentene dine inn i programmet, og gi dem nøkkelord (keywords). Senere kan du hente opp igjen de dokumentene som har ett bestemt nøkkelord. Det er også mulig å hente dokumenter rett fra Internett og inn i programmet. Flere nettleser har en egen plug-in, som du kan finne fra programmet. Ved å installer den som passer nettleseren din,  kan hente nettsider rett inn i programmet ved å klikke på en knapp. 

Du kan legge inn flere opplysninger om dokumentet. Klikker du på ”i” i høyre kolonne, vil du under ”Published” kunne legge inn en dato for når dokumentet ble opprettet. Det kan være en ide å endre denne datoen til det opprinnelige dokumentets dato – f. eks. at du legger inn en folketelling fra 1910, og gir denne datoen 01.12.1910, og ikke dagens dato. Denne metoden vil gi deg en kronologisk oversikt over dokumentene dine.

Paper 3 har en intern søkemotor. Denne tråler Internett på en litt annen måte enn Google, og du kan få andre treff enn ved vanlige Google-søk. Det er mulig å velge fra en liste hvilke søkemotorer, og du kan gjøre ulike valg med tanke på søkeord. Men du kan ikke legge inn egne søkemotorer. Programmet lagrer Internettsider automatisk som PDF dersom dette er mulig.

Databasen kan legges lokalt eller i Dropbox, men vi valgte å legge denne lokalt på PC-en, da Dropbox-løsningen synes litt ustabil. Men skal du dele samlingen mellom flere enheter, må du bruke Dropbox som mellomledd. Du kan også eksportere hele samlingen din til EndNote.

Programmet kan prøves i 30 dager. Det er flere muligheter i programmet som må utforskes på egenhånd.