Slektsgranskerens guide til utvandringen 1825–1930

Rundt 800 000 nordmenn utvandret til Amerika i perioden 1825-1930. Bokens første del omhandler utvandringens historie og gir et innblikk i hva som skjedde med utvandrerne fra de forlot Norge til de ankom reisemålet. Her finner du også beskrivelser av utvandringen via Storbritannia.

Andre del beskriver aktuelle kilder i Norge, England, USA og Canada, og er en praktisk veiledning med konkrete tips for slektsgranskere. Har litteraturliste og register.

Dette er en revidert utgave av boka «Slektsgranskerens guide til utvandringen 1825-1930» som lanseres 9. juli 2013. Gled dere til en del nytt og oppdatert stoff! Særlig er kapitlet om settlementer bearbeidet og oppdatert.