Slette slektstre på Ancestry.com

Family Tree Maker er en av de programmene der du kan legge slektstreet ditt ut på Ancestry.com. Det krever noen innstillinger i porgrammet dersom du ikke ønsker at treet skal ligge på nettet. Men har du lagt det ut og vil fjerne treet ditt fra Ancestry.com, så gjør du som følger:

  1. Gå til Ancestry.com og logg deg inn.
  2. Klikk på fanen Family Trees.
  3. Klikk på slektstreet ditt.
  4. Klikk på menyen Tree Pages.
  5. Klikk på Tree Settings.
  6. Klikk Delete your tree nederst til høyre.

Deretter følger du bare det som står på skjermen. Det kan ta litt tid før alt er borte, men det skyldes at serverne skal oppdateres. Dette fjerner også bilder.

Stikkord: