Sommeraktivitet – familiefoto

Mange av oss har en skuff eller et album med gamle familiebilder, der kanskje halvparten er ukjente. Denne sommeren har vi brukt litt tid til å identifisere noen av dem. Det kan være lurt å stille noen spørsmål i forbindelse med identifikasjon av bilder:

  • Hvem er med på bildet?
  • I hvilken anledning er bildet tatt?
  • Kan andre i slekta hjelpe til med å identifisere personer?
  • Kan andre kilder underbygge opplysninger om personer på bildet?
  • Kan vi identifisere bildet på andre måter?

famseimhol1Et bilde kan identifiseres gjennom å finne frem til fotograf, studiointeriør, klesdrakt og alder på personer på bildet.

Albumet vårt forteller at dette bildet er av familie Seim i Hol, Hallingdal. Fotografen er A.E. Grøvo i Hol. Et lite søk på Internett ga meg denne informasjonen:

A.E. Grøvo (1892-1961)  ble født på garden Grøvo i Hovet. Han gikk på Voss Kunst og Håndtversskole. Arne Grøvo ble gift med Guri Bakkegaard som var niese til fotograf  L.K. Ødegaard. Grøvo begynte sin fotoforretning i en brakke på Geilo. I 1923 bygde han hus, fotoatelier og butikk i Geilo sentrum. I begynnelsen av 50-årene overtok sønnen Nicolay og hans kone Agnes. Seinere ble også deres sønn Nils Erik og datteren Åse Gry  med i denne fotoforretningen.
Familiebilder og gruppebilder var veldig populære.  Grøvo lagde prospektkort fra hele Hol kommune, Uvdal, Gol, Aurland og Hardangervidda.
Hele A.E. Grøvos billedarkiv består av 11000 bilder og er i sin helhet kopiert og arkivert i Hol Bygdearkive
. Kilde: A.E. Grøvo

Men tilbake til bildet. Da vet vi at det er tatt en gang etter 1892. Denne familien består antagelig av mor, far og seks barn. Fem av dem er med sikkerhet jenter. Den som sitter på fanget kan være en gutt. Folketellingen 1910 forteller om familien på Seim, og det bor tre generasjoner på gården. Knut B. Seim er husbonden, men det bor også en Torstein K. Seim der med familie. I Hol bygdebok fant jeg en familie på Seim som kan passe, men jeg har så langt ikke nok bevis. Men bildet kan være tatt rundt 1920, og familien kan være Torstein Knutsen Seim (1885-1963) og kona Sigrid Olsdatter Nestegard (1883-1944) med barna Guri (1909), Mari (1910), Anna (1912), Dordei (1914), Sigrid (1916) og Knut (1918) som sitter på fanget. Familien hadde tre barn til, som i tilfelle må være født etter at bildet ble tatt. Kilde: Folk og fortid i Hol. 3 : Ætt og eige, side 417-418. Disse hadde fem jenter først og så en sønn. 

Hele arkivet etter Grøvo ligger på Internett, og dette bildet er med, og datert 1915-1920 – se Hol Bygdearkiv. Dermed er selve dateringen omtrent rett.

Send gjerne inn forslag via Kontaktskjemaet dersom dere har synspunkter.