Sommeraktivitet – gårdsbesøk

IMGP0511Etter en hel vinter med slektsgransking burde du ha en god oversikt over de ulike gårdene som dine forfedre kom fra. Så da er det ut på tur! Ta deg en runde i forfedrenes lokalmiljøet – gårdene, gravplassene, lokalsamfunnet. Ta med deg et gammelt kart og et nytt, og GPS/smarttelefon. Hvor bodde de? Hvordan levde de? Hva levde de av? Hva dyrket de? Besøk gjerne et lokalt museum for å få svar. Dette gir deg en bedre oppfatning av avstander og hvordan det var. Opplysningene kan du registrere i appen NorSlekt, som har mulighet for å legge inn GPS-punkter.

For å finne frem til riktig gård, kan du begynne med folketellingene. Eksemplet nedenfor er henta fra Folketellingen 1910, og gården Karlstad i Biri. Matr.nr/Gnr er 53, og Løpenr/Bnr er 1. I 1886 kom det en gårdsmatrikkel som endra gårdsnummereringen fra matrikkel og løpenummer til gårds- og bruksnummer. I bygdeboka for Biri, bind 3, side 175 finner vi 53. Karlstad. Bygdeboka er bygd på gårdsnummer, så da vet vi at dette er samme gård. Matrikkelen 1886 finnes i Registreringssentral for historiske data. Et søk på gårdsnavn "Karlstad" og fylke "Oppland" gir flere treff, der 53/1, Karlstad øvre er ett av dem. Nå får vi opplyst at gammelt matrikkelnummer er 73, og gammelt løpenummer er 114 for Karlstad. Da kan du selv gå til  folketellingen 1865, og finn ut hvilket nummer som er oppgitt der!

Skjermbilde 2015-07-08 kl. 21.32.40

 

 

Kilde: Folketellingen 1910 i Digitalarkivet.no

Skjermbilde 2015-07-08 kl. 21.48.00

 

 

 

 

Kilde: Matrikkel 1886 i RHD