Tekstkonsulent

Jeg kan nå ta på meg oppdrag som tekstkonsulent. Har du en tekst – liten eller stor, som trenger noen råd på veien, så kan jeg forsøke å hjelpe deg. Ofte kan det hjelpe å sende teksten til andre for å få en idé om veien videre. De siste to årene har jeg tatt en master i faglitterær skriving, i tillegg til at jeg har lang fartstid som forfatter. Jeg har blant annet gitt ut bøker på Aschehoug og Vigmostad & Bjørke. Så enten det er en bok (f.eks. slektsbok), en artikkel eller en oppgave du strever med, ta kontakt, så finner vi frem til en avtale og en pris for arbeidet.